Vår verksamhet

Inom ramen för våra fokusområden driver vi flera parallella satsningar och projekt. Vår verksamhet finansierade av bland annat våra partner, Region Skåne, Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Nollvisionen för undernäring hos äldre

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, akademi, myndigheter, kommuner och ideella organisationer arbetar tillsammans för att åstadkomma en systemförändring som ska få bort undernäringen hos äldre. Satsningen leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova.

Läs mer

Skånebönan

Vi har lett arbetet med att ta fram en handlingsplan för större skördar och vidareförädling av växtproteiner i Skåne. Målet är att Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya växtproteiner, och en attraktiv plats för nya samarbeten och satsningar kring växtproteiner längs med hela värdekedjan.

Läs mer

två kvinnor med skyddskläder som står i ett mejeri

GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen

GO är en satsning för att skapa ännu starkare, mer innovativ och hållbar livsmedelsnäring i Skåne genom att hjälpa företag komma över det som kallas ”dödens dal” i tillväxtkurvan. 

Läs mer

Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel

Målet är att utveckla kapaciteten hos skånska livsmedelsföretag att ställa om till en hållbar cirkulär ekonomi genom nya samarbeten mellan aktörer i hela värdekedjan.

Läs mer

Kompetensframgången livsmedel

Projektet erbjuder en behovskartläggning till små och medelstora företag i livsmedelsindustrin i Skåne för att synliggöra framtida kompetensbehov. Målet är att hjälpa företagen att säkra framtidens kompetenser som behövs för att främja tillväxt, hållbarhet och global konkurrenskraft.

Läs mer

Preventiv hälsa genom mat

Preventiv hälsa genom mat fokuserar på hur vi arbetar med hälsofrågor kopplat till mat i Sverige och vilken påverkan maten har på hälsan. I framtiden ska kopplingen mellan mat och hälsa vara självklar och en del av den preventiva hälsovården.

Läs mer

Våra nätverk

Vi siktar på att vara den bästa plattformen för samverkan mellan olika intressenter som vill arbeta för en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring. Genom bland annat våra starka nätverk identifierar vi de frågeställningar vi ska driva och bygger plattformar för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Läs mer

Framtidens ledare

Framtidens ledare är ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för livsmedelsnäringen som syftar till att stötta och utveckla nyblivna ledare och nyckelpersoner. Här möts ambitiösa och öppna personer för en lärorik utvecklingsprocess som medför personlig utveckling, affärsresultat & ett starkt nätverk. I oktober 2022 startar nästa omgång av detta uppskattade program. 

Läs mer

Tidigare projekt

Här berättar vi kort om några utvalda projekt och andra insatser som vi avslutat genom åren.

Läs mer

För några av dem finns projektrapporter och annat informationsmaterial samlat under Publikationer