Vår verksamhet

Inom ramen för våra verksamhetsområden driver vi flertalet satsningar och projekt, finansierade av bland annat våra partner, Region Skåne, Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Nollvisionen för undernäring hos äldre

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, akademi, myndigheter, kommuner och ideella organisationer arbetar tillsammans för att åstadkomma en systemförändring som ska få bort undernäringen hos äldre. Satsningen leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova.

Läs mer

två kvinnor med skyddskläder som står i ett mejeri

GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen

GO är en satsning för att skapa ännu starkare, mer innovativ och hållbar livsmedelsnäring i Skåne genom att hjälpa företag komma över det som kallas ”dödens dal” i tillväxtkurvan. 

Läs mer

Två kvinnor i skyddskläder som står och tittar på en digital skärm

Kompetensframgången livsmedel

Projektet erbjuder en behovskartläggnning till små och medelstora företag i livsmedelsindustrin i Skåne för att synliggöra framtida kompetensbehov. Målet är att hjälpa företagen att säkra framtidens kompetenser som behövs för att främja tillväxt, hållbarhet och global konkurrenskraft.

Läs mer

En kvinna med lockigt hår och glad i förgrunden, fler människor bakom

DigIT Hub AI

Tio organisationer och tre universitet i Skåne och Blekinge har gått samman i ett gemensamt projekt för att hjälpa små- och medelstora företag förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens (AI). Fokus ligger framför allt på användningsområden som bidrar till ökad affärsnytta, klimatnytta och jämställdhet.

Läs mer

människor i möte runt ett bord

Våra nätverk

Vi siktar på att vara den bästa plattformen för samverkan mellan olika intressenter som vill arbeta för en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring. Genom bland annat våra starka nätverk identifierar vi de frågeställningar vi ska driva och bygger plattformar för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Läs mer

grafisk bild av en planta i ett rullande band

Skånes innovationsagenda

Livsmedel är ett av sex viktiga tillväxtområden som pekas ut i Skånes innovationsstrategi. Tillsammans med näringslivet, akademin och den offentliga sektorn har vi arbetat fram en handlingsplan som är godkänd av Forsknings och Innovationsrådet i Skåne (FIRS). Målet är att Skånes livsmedelsnäring ska växa hållbart med hjälp av innovation och gränsöverskridande samarbete.

Läs mer

broccolibukett omgiven av en massa blad från plantan

Ett cirkulärt utvecklingscentrum

Vägen till en cirkulär livsmedelskedja är att skapa fler möjligheter för innovation – här finns en enorm potential att skapa nya produkter och tjänster i det spill som finns. Livsmedelsakademin är en av tre parter som gjort en förstudie för att söka EU-pengar till ett cirkulärt utvecklingscentrum som kan hantera utmaningar och stärka förmågan att utveckla hållbara värdekedjor inom näringslivet. 

Läs mer

Framtidens ledare

Framtidens ledare är ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för livsmedelsnäringen som syftar till att stötta och utveckla nyblivna ledare och nyckelpersoner. Här möts ambitiösa och öppna personer för en lärorik utvecklingsprocess som medför personlig utveckling, affärsresultat & ett starkt nätverk. I oktober 2022 startar nästa omgång av detta uppskattade program. 

Läs mer

The Conversation

The Conversation är Livsmedelsakademins samtalsserie för livsmedelsnäringen om framtidens mat, dryck och måltid. Här svarar våra inbjudna samtalspartner på brännande frågor utifrån ett givet ämne. Vi väljer våra gäster med omsorg, och garanterar ny kunskap och nya insikter.

Läs mer

Avslutade satsningar

Här berättar vi kort om några utvalda projekt och andra insatser som vi avslutat genom åren.

Läs mer

För några av dem finns projektrapporter och annat informationsmaterial samlat under Publikationer