Vår verksamhet

Inom ramen för våra fokusområden driver vi flera parallella satsningar och projekt. Vår verksamhet finansieras av bland annat våra partner, Region Skåne, Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, akademi, myndigheter, kommuner och ideella organisationer arbetar tillsammans för att åstadkomma en systemförändring som ska få bort undernäringen hos äldre. Satsningen leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova.

Vi har lett arbetet med att ta fram en handlingsplan för större skördar och vidareförädling av växtproteiner i Skåne. Målet är att Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya växtproteiner, och en attraktiv plats för nya samarbeten och satsningar kring växtproteiner längs med hela värdekedjan.

Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel

Målet är att utveckla kapaciteten hos skånska livsmedelsföretag att ställa om till en hållbar cirkulär ekonomi genom nya samarbeten mellan aktörer i hela värdekedjan.

År 2035 ska matsystemet främja friskt liv för alla. Genom plattformen PUSH arbetar vi för ett hälsofrämjande matsystem. Vi vill skapa ett nytt narrativ om mat och fokuserar på matens roll för mänsklig hälsa och välmående.

I det här projektet ska vi genom framsyn och spekulativ design skapa en prototyp av en måltidsupplevelse som gestaltar samhällsutmaningar och svaga signaler från i dag. Upplevelsen ska uppmuntra till samtal och diskussion om hur vi behöver organisera matsystemet för att stimulera hälsa och livskvalitet hela livet ut.

Det är tack och lov många som driver på utvecklingen på mängder av olika sätt och vi är övertygade om att vi kommer längre, snabbare om vi delar alla gamla och nya lärdomar med varandra. Men, hur ska vi kunna hitta varandra? Hur ska vi navigera bland alla initiativ och innovationer som pågår? #CirkuLärdom

Här berättar vi kort om några utvalda projekt och andra insatser som vi avslutat genom åren.

Våra nätverk

Vd-nätverket är en informell mötesplats som också ger inblick i de andra företagsledarnas verksamhet och företag. Vi bjuder in intressanta gäster och föredragshållare, men framför allt driver vi frågor som är gemensamma och långsiktiga för att skapa tillväxt och göra livsmedelsnäringen konkurrenskraftig.

Här träffas personer från våra partner som arbetar med innovation, hållbarhet och utveckling för att diskutera branschgemensamma utvecklingsfrågor, få inspiration och ny kunskap. Här fångar vi upp gemensamma utmaningar i livsmedelsnäringen, kopplar samman akademin och näringslivet, identifierar stora komplexa frågor där Livsmedelsakademin kan fungera som katalysator för förändring, initierar och mobiliserar nya projekt baserat på behov och insikter från nätverket.

Kommunikatörsnätverket

Här träffas kommunikatörer från våra partnerföretag för att lyfta gemensamma utmaningar, driva opinion, arbeta med branschens arbetsgivarvarumärke och framför allt att inspirera varandra. Nätverket träffas fyra gånger per år, samt i arbetsgrupper eller erfagrupper kring specifika frågor utifrån behov och önskemål. 

Framtidens ledare

Detta är ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för livsmedelsnäringen som syftar till att stötta och utveckla nyblivna ledare och nyckelpersoner. Här möts ambitiösa och öppna personer för en lärorik utvecklingsprocess som medför personlig utveckling, affärsresultat & ett starkt nätverk. I januari 2025 startar nästa omgång av detta uppskattade program.