Styrelse

Med tunga företrädare för företag, forskning och samhälle
speglar styrelsens sammansättning bredden och styrkan i den skånska livsmedelsnäringen.

Lotta Törner

VD LivsmedelsakademinBengt Persson

Arbetande styrelseordförande Food Hills, Ordförande LivsmedelsakademinJerry Bengtson

Managing Director, Tetra PakLena Ekelund Axelson

Professor, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLUMarie Wahlgren

Bitr. prefekt, Institutionen för Livsmedelsteknik, Lunds universitetHenrik Weiden

Chef City Gross, Bergendahls FoodJenny Bergsten

Näringslivsutvecklare, Region SkåneHenrik Julin

VD, Orkla Foods Sverige

Anders Carlsson Jerndal

Vd, Pågen