Styrelse

Med tunga företrädare för företag, forskning och samhälle
speglar styrelsens sammansättning bredden och styrkan i den skånska livsmedelsnäringen.

Ingrid Landgren

Tillförordnad VD Livsmedelsakademin

Bengt Persson

Arbetande styrelseordförande Food Hills, Ordförande Livsmedelsakademin

Sara Andersson

Kommunikations & HR-direktör, Bergendahls

Åsa Lindberg

Landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen Skåne

Marie Wahlgren

Bitr. prefekt, Institutionen för Livsmedelsteknik, Lunds universitet

Ulrika Rehn

Tetra Pak

Henrik Julin

VD, Orkla Foods Sverige, Tillförordnad ordförande Livsmedelsakademin

Anders Carlsson Jerndal

Vd, Pågen

Jenny Bergsten

Adjungerad, Näringslivsutvecklare, Region Skåne