Om oss

Vår vision är en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring.

Vårt uppdrag är att skapa framgång för livsmedelsnäringen genom att starta och driva projekt och samarbeten mellan näringsliv, akademi och samhälle.  

Livsmedelsakademin är en icke vinstdrivande organisation med medlemmar från det privata näringslivet, offentlig sektor och akademin.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar med frågor som är för stora och komplexa för att enskilda aktörer ska kunna hantera dem på egen hand, utan kräver ett samarbete mellan privat, offentlig sektor och akademi, så kallat triple helix-samarbete.

Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsproduktionen, bidrar vi till den regionala utvecklingen genom att arbeta med frågor som är regionala, nationella och globala.

Läs mer om vår verksamhet

Vår verksamhetsmodell

Vi ska vara den bästa plattformen för samverkan mellan olika intressenter som arbetar med mat, dryck och måltider. Genom bland annat omvärldsspaningar och våra nätverk identifierar vi de frågeställningar vi ska driva. Våra möten, projekt, nätverk och innovationsgillen skapar unika mötesplatser, bryter barriärer och får det oväntade att hända.

Vi skapar värde genom att driva frågor som är angelägna för livsmedelsnäringen i öppna och inkluderande processer som bygger långsiktigt förtroende.

Silver Label of Cluster Management Excellence

Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet för Cluster Management Excellence från European Cluster Excellence Initiative (ECEI), som drivs av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Labeln är en internationell standard för klusterorganisationer som används i över 45 länder. En silver label visar att klusterorganisationen arbetar professionellt. Den visar också att organisationen arbetar med ständiga förbättringar och har en framgångsrik utveckling av organisation och arbetssätt.

Våra finansiärer