brocolliplanta

En cirkulär utvecklingshub för livsmedelsnäringen

Klimatomställning och försämrad miljö är de största utmaningarna mänskligheten står inför. Ett sätt för livsmedelsnäringen att adressera utmaningarna är att ställa om till en cirkulär hållbar livsmedelskedja, där inga resurser går till spillo.

Den cirkulära utvecklingshubben är en kraftsamling mellan 15-tal aktörer där fokus ligger på bättre kommunikation och samarbete i gränslandet mellan företag, akademi och samhälle. Målet är att utveckla kapacitet hos företagen i Skånes livsmedelssystem att lyckas genomföra omställningen till ett cirkulärt hållbart livsmedelssystem. Själva essensen i en cirkulär ekonomi bygger på samarbete i värdekedjan och omgivande ekosystem. Denna omställning kan därför bara göras genom att forma nya samarbeten mellan aktörer i värdekedjan och i ekosystemet för livsmedel.

Projektet pågår i tre år och fokuserar på fem arbetspaket

  1. Kompetens och kunskap
  2. Test och infrastruktur
  3. Marknad och affärsmodeller
  4. Konkreta piloter med företag
  5. framtida innovationsmiljö

Huvudparterna i projektet är IUC Syd (projektledare), Livsmedelsakademin, Packbridge och Krinova.