Välkommen till bords

Hur vill du att en måltid ser ut när du är gammal?

Välkommen till bords för att uppleva och prata om hur en måltidsupplevelse runt just ditt bord ska se ut när du blir senior.


Föreställ dig en framtid där ingen äldre person är undernärd och där måltider och mat är tillfredsställande och positiva upplevelser. Det huvudsakliga perspektivet som vi vill adressera är att mat och måltid ska vara en central del av vård och omsorgen, och att äldre ska ses som en värdefull resurs i samhället.

I det här projektet vill vi genom framsyn och spekulativ design skapa en prototyp av en måltidsupplevelse som gestaltar samhällsutmaningar och svaga signaler från i dag. Upplevelsen ska uppmuntra till samtal och diskussion om hur vi behöver organisera matsystemet för att stimulera hälsa och livskvalitet hela livet ut.

Framtidsprototypen ”Välkommen till bords!” handlar inte bara om att skapa bättre måltider för äldre; det handlar också om att föreställa sig en framtid där senior erfarenhet firas, och var och en av oss kan åldras med värdighet, självständighet och glädje.

Prototypen kommer gå att uppleva och ta del av på Nollvisionskonferensen den 21 november 2024 i Lund.
Den kan du läsa mer om här.

Projektet är en del av transformationsplattformen PUSH som Livsmedelsakademin arbetar med, här kan du läsa mer om PUSH.

Projektet finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och drivs av RISE och Livsmedelsakademin.

Vill du veta mer om Välkommen till bords? Kontakta projektledare Sara Tenor.

Vinnova driver framtidsarbete

Framsyn är ett tillvägagångssätt som ger oss makten att forma framtiden – och inte bara låta den hända. Det handlar inte om att förutspå framtiden, det kan ingen göra, utan om att utifrån den kunskap vi har idag arbeta med scenarier om möjliga framtider.

Framtidsprototyper är föremål från framtiden, på besök i nutiden som syftar till att skapa tankar, känslor och diskussion kring vilket samhälle vi vill ha i framtiden och hur vi bäst tar oss dit.

Arbetet med spekulativ design och framtidsprototyper är verktyg för att kunna fatta medvetna beslut som bidrar till en hållbar omställning.

Är du mer nyfiken på framsyn, framtidsprototyper och spekulativ design? Läs mer om det här på Vinnovas hemsida.

Om satsningen på framtidsprototyper

Totalt har 28 projekt för framtidsprototyper beviljats medel från Vinnova, varav omkring hälften kopplar till matsystemet. Projekten pågår fram till januari 2025.