Tryckta publikationer

Här hittar du delar av Livsmedelsakademins tryckta material, publikationer och projektrapporter. Om du är intresserad av material som rör något annat av våra avslutade satsningar eller projekt är du välkommen att kontakta oss.


Skånebönan

Handlingsplan


Nollvisionen för undernäring hos äldre

Ta del av vårt presentationsmaterial för Nollvisionen för undernäring hos äldre.

Pdf Nollvisionen

A4 info Nollvisionen

Folder om Nollvisionen


Slutrapport Plastprojekt 2019

I september 2018 fick Livsmedelsakademin, IUC Syd och Packbridge i uppdrag av Region Skåne att undersöka hur Skåne kan ta sig an problemen med ökade mängder plast i miljön, dels genom att ta tillvara på möjligheter att förbättra efterfrågan på återvunnen plast, dels genom att bidra till att nya nedbrytbara material för plast utvecklas. Läs resultaten av projektet här.

Platsprojektet 2019


Färsk fisk från hav till bord – informationsmaterial

Ta del av och ladda ned informationsmaterial från vårt projekt för Färsk fisk från hav till ord. Om färsk lokal fisk, karta över skånska fiskeställen, med mera.

Karta – Smultronställen till havs 2019

Informationsblad – Goda argument för kustnära fiske

Informationsblad – Fisk från lokalt kustfiske – ett bra val

Skylt – Fisk från lokalt kustfiske – ett bra val

Magasin – färsk fisk från hav till bord