Livsmedelsakademins uppdrag är att arbeta med komplexa frågor som kräver samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle och som bidrar till en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring. Tillsammans lyfter vi fram maten som förändringskraft för hållbar utveckling.

Våra fyra fokusområden

Vi utgår från Skåne, men jobbar också nationellt och internationellt när vi omvärldsbekvakar och samverkar integrerat med våra partner. Läs mer om vad vi har på gång just nu och hur vi arbetar under Vår verksamhet. Baserat på det vi gemensamt ser väljer vi att fokusera vår verksamhet, våra nätverk och våra projekt kring fyra utvalda fokusområden:

Med utgångspunkt i utmaningarna med god, tillgänglig och näringsriktig mat för alla, skapar vi förutsättningar för att mat och dryck ska bidra till ett hälsosammare liv.

Att skapa morgondagens livsmedelsnäring där resurserna tas till vara i varje del av värdekedjan är en utmaning som kräver samarbete över alla gränser.

Livsmedelsakademin är en viktig plattform för att mobilisera samarbeten och driva frågor som kan leda till en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring.  

Kompetensförsörjning är ofta en knäckfråga för att livsmedelsnäringen ska kunna växa och stärka sin konkurrenskraft. Därför arbetar vi med kompetensutveckling på flera plan.

Följ oss!

Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om livsmedelsbranschens utveckling och om intressanta event och möten.
Fyll i formuläret och börja hänga med oss!

  
  
  

Våra partner