Livsmedelsakademins uppdrag är att arbeta med komplexa frågor som kräver samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle och som bidrar till en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring. Tillsammans lyfter vi fram maten som förändringskraft för hållbar utveckling.

Våra fyra fokusområden

Vi utgår från Skåne, men jobbar också nationellt och internationellt när vi omvärldsbekvakar och samverkar integrerat med våra partner. Läs mer om vad vi har på gång just nu och hur vi arbetar under Vår verksamhet. Baserat på det vi gemensamt ser väljer vi att fokusera vår verksamhet, våra nätverk och våra projekt kring fyra utvalda fokusområden: Hälsa genom mat & dryck, Attraktiv livsmedelsnäring, Hållbart & cirkulärt matsystem och Resiliens & beredskap i matsystemet.

Hälsa genom mat & dryck: Med utgångspunkt i att hälsosam och näringsrik mat måste vara god och tillgänglig för alla, skapar vi förutsättningar för att använda maten som förändringskraft för bättre hälsa.

Attraktiv livsmedelsnäring: För att svenska livsmedelsföretag ska kunna växa och producera mat och dryck med höga krav på hållbar produktion och kvalitet, krävs att många fler väljer ett yrke inom livsmedelsnäringen, men också ett omfattande kompetenslyft. Livsmedelsnäringen borde vara extremt het för de som vill göra skillnad på riktigt. Här finns en enorm potential till förändring.

Hållbart & cirkulärt matsystem: Att skapa morgondagens livsmedelsnäring där resurserna tas till vara i varje del av värdekedjan är en utmaning som kräver samarbete över alla gränser.

Resiliens och beredskap i matsystemet: Sveriges livsmedelsförsörjning måste stärkas. Det handlar om att öka vår egen kapacitet att producera mat och dryck, men också om att få tag på de insatsvaror som behövs. Det är nu vi måste rusta för framtiden.

Följ oss!

Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om livsmedelsbranschens utveckling och om intressanta event och möten.
Fyll i formuläret och börja hänga med oss!

  
  
  

Våra partner