Livsmedelsakademins uppdrag är att arbeta med komplexa frågor som kräver samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle och som bidrar till en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring. Vi utgår från Skåne, men jobbar också nationellt och internationellt.

Våra fokusområden

Utifrån våra fokusområden nedan driver vi främst nätverk eller projekt.
Du kan läsa mer om dessa under Vår verksamhet.

Hälsa genom mat och dryck

Med utgångspunkt i utmaningarna med god, tillgänglig och näringsriktig mat för alla, skapar vi förutsättningar för att mat och dryck ska bidra till ett hälsosammare liv.

broccolibukett omgiven av en massa blad från plantan

Ett hållbart matsystem

Att skapa morgondagens livsmedelsnäring där resurserna tas till vara i varje del av värdekedjan är en utmaning som kräver samarbete över alla gränser.

Samverkan för innovation

Livsmedelsakademin är en viktig plattform för att mobilisera samarbeten och driva frågor som kan leda till en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring.  

En attraktiv livsmedelsnäring

Kompetensförsörjning är ofta en knäckfråga för att livsmedelsnäringen ska kunna växa och stärka sin konkurrenskraft. Därför arbetar vi med kompetensutveckling på flera plan.

Följ oss!

Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om livsmedelsbranschens utveckling och om intressanta event och möten.
Fyll i formuläret och börja hänga med oss!

  
  
  

Våra partner