Livsmedelsakademins uppdrag är att arbeta med komplexa frågor som kräver samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle och som bidrar till en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring. Vi utgår från Skåne, men jobbar också nationellt och internationellt.

Våra fokusområden

Utifrån våra fokusområden nedan driver vi främst nätverk eller projekt.
Du kan läsa mer om dessa under Vår verksamhet.

Personlig hälsa och offentlig måltid

Med utgångspunkt i utmaningarna med god, tillgänglig och näringsriktig mat för alla, skapar vi förutsättningar för att mat och dryck ska bidra till ett hälsosammare liv. Vi gör detta i både våra projekt och nätverk. I Nollvisionen för undernäring hos äldre samlar vi akademi, företag och samhälle för att ta fram en ny samverkansmodell för att eliminera undernäring till 2030. I INCluSilver har vi stöttat entreprenörer i Europa att hitta nya innovativa lösningar och ta fram fler hälsosamma produkter för den äldre befolkningen.

broccolibukett omgiven av en massa blad från plantan

Ett hållbart cirkulärt livsmedelssystem

I ett cirkulärt livsmedelssystem tas samtliga resurser tillvara. Det inkluderar biprodukter, matsvinn och matavfall från primärproduktion, industri, handel och hushåll. Men att skapa morgondagens livsmedelsnäring där resurserna tas till vara i varje del av värdekedjan är en utmaning som kräver samarbete över alla gränser. Och ett globalt perspektiv. Vi arbetar med flera företag, projekt och nätverk som ger kunskaper och insikter som kan berika varandra.

Samverkansplattform för innovation

För att kunna hantera komplexa samhällsutmaningar och skapa långsiktig hållbar tillväxt krävs ofta samverkan mellan flera olika aktörer, både privata, offentliga och akademi. Livsmedelsakademin är en viktig plattform för att mobilisera samarbeten och driva frågor som kan leda till en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring.  Bland annat leder gemensamma frågeställningar som väcks i vårt vd-nätverk och FoU-nätverk till att vi startar nya samarbeten, projekt eller driver opinion.

En attraktiv livsmedelsnäring

Kompetensförsörjning är ofta en knäckfråga för att livsmedelsnäringen ska kunna växa och stärka sin konkurrenskraft. Därför arbetar vi med kompetensutveckling på flera plan. Framtidens ledare är ett skräddarsytt utvecklingsprogram för lovande talanger hos våra partnerföretag. Inom projektet GO får SME-företag utbildning inom hållbarhet och inom Kompetensframgången livsmedel kartläggs företags kompetensbehov. Vi driver dessutom nätverk där företag, forskare och studenter kan mötas i relevanta frågeställningar.

Följ oss!

Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om livsmedelsbranschens utveckling och om intressanta event och möten.
Fyll i formuläret och börja hänga med oss!

  
  
  

Våra partner