Våra nätverk

I våra nätverk hittar du en kraftfull plattform för samverkan mellan intressenter inom mat, dryck och måltid. Vi omvärldsbevakar, identifierar frågeställningar, lyfter heta frågor och driver samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Vd-nätverket

Vd-nätverket är en informell mötesplats som också ger inblick i de andra företagsledarnas verksamhet och företag. Vi bjuder in intressanta gäster och föredragshållare, men framför allt driver vi frågor som är gemensamma och långsiktiga för att skapa tillväxt och göra livsmedelsnäringen konkurrenskraftig.

Vd-nätverket träffas cirka fyra gånger per år, och består av aktiva vd:ar i partnerföretagen hos Livsmedelsakademin och Packbridge.

Innovationsnätverket

Innovationsnätverket är en kvalificerad mötesplats för forsknings- och utvecklingsansvariga på Livsmedelsakademins partnerföretag. Vi varvar studiebesök med föredragshållare och erfarenhetsutbyte.

Syftet med nätverket är att tackla gemensamma utmaningar för att skapa mervärden och öka livsmedelsnäringens innovationskraft. 

Framtidens ledare

Framtidens ledare är ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för livsmedelsnäringen som syftar till att stötta och utveckla nyblivna ledare och nyckelpersoner. Här möts ambitiösa och öppna personer för en lärorik utvecklingsprocess som medför personlig utveckling, affärsresultat & ett starkt nätverk. Programmet pågår under 1 1/2 år. Nästa omgång startar under 2025.