Våra nätverk

Vi siktar på att vara den bästa plattformen för samverkan mellan olika intressenter som vill arbeta med mat, dryck och måltider. Genom bland annat våra starka nätverk identifierar vi de frågeställningar vi ska driva och bygger plattformar för samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Vd-nätverket

Det unika vd-nätverket träffas cirka fyra gånger per år, och består av aktiva vd:ar i Livsmedelsakademins partnerföretag och Packbridge. Vd-nätverket är en informell mötesplats som också ger inblick i de andra företagsledarnas verksamhet och företag. Vi bjuder in intressanta gäster och föredragshållare, men framför allt driver vi frågor som är gemensamma och långsiktiga för att skapa tillväxt och göra livsmedelsnäringen konkurrenskraftig.

Kontaktperson: ingrid.landgren@livsmedelsakademin.se

Innovationsnätverket

FoU-nätverket, som också kallar sig Matpratarna, är en kvalificerad mötesplats för forsknings- och utvecklingsansvariga på Livsmedelsakademins partnerföretag. Syftet med nätverket är att tackla gemensamma utmaningar för att skapa mervärden och öka livsmedelsnäringens innovationskraft. 

Kontaktperson: Ingrid Landgren

Studentnätverket

Studentnätverket består av unga och ambitiösa högskole- och universitets-studenter från vitt skilda utbildningar. Det som förenar studenterna är deras intresse för mat, dryck och livsmedelsnäringen. Deras idéer och arbete är grunden för utvecklingen av Livsmedelsakademins och branschens satsningar på att göra näringen än mer attraktiv.  De arbetar även med specifika case och uppdrag från våra partner för att ge en ny syn på olika frågor.

Läs mer

Kontaktperson: Sara Fredström