Hälsofrämjande budskap till seniorer

Hur genererar vi konkreta handlingar och beteendeförändringar?

Det finns ett behov av en ökad medvetenhet och kunskap om hur man bör tänka kring mat och måltid som äldre. Med ökande ålder förändras nämligen kroppen och man kan behöva tänka lite annorlunda kring mat och måltid för att behålla sin hälsa så länge som möjligt. I detta prototypprojekt vill vi därför undersöka vilken typ av budskap och kommunikationssätt som är effektivast mot målgruppen: Vad skapar mest nyfikenhet/intresse och framförallt: hur genererar vi konkreta handlingar och beteendeförändringar?


Under perioden november 2023 till september 2024 leder Livsmedelsakademin detta prototyparbete tillsammans med Kävlinge kommun, Frisk Mat och Dietisternas riksförbund. Arbetet finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Genom intervjuer, enkäter och annonstester involverar och engagerar vi individer över 65 år. Resultatet kommer vara insikter som ska öka förståelsen för hur vi på effektiva sätt kan förmedla hälsofrämjande budskap.

Vill du veta mer om arbetet:

Kontakta projektledare Amanda Allvin, amanda.allvin@livsmedelsakademin.se