Skånebönan

Större skördar och vidareförädling i Skåne

Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya växtproteiner, och en attraktiv plats för nya samarbeten och satsningar kring växtproteiner längs med hela värdekedjan.


Marknaden för växtbaserade proteinprodukter har växt med 16 procent de senaste tre åren och många bedömare indikerar ytterligare ökad efterfrågan. Men de svenskodlade proteingrödorna räcker inte till.Bara en liten andel av de växtbaserade proteinprodukter som produceras i Sverige är baserade på svenskodlad råvara, trots att odlingen har ökat de senaste åren. Det mesta går nämligen till djurfoder.

Enligt Jordbruksverket är det möjligt att möta den ökade efterfrågan hos konsumenterna, men det krävs att lönsamheten i odlingen ökar, att det utvecklas svenska livsmedel som konsumenterna väljer och fler industrier som bereder och förädlar råvaran vidare, så att den inte behöver skickas utomlands för förädling.

Företrädare för skånska livsmedels- och lantbruksföretag, universitet och forskningsinstitutioner har antagit en gemensam handlingsplan som togs fram under ledning av Livsmedelsakademin.

För att nå dit har fyra delmål identifierats:

  1. Säkra beställning av proteingrödor från industrin och handeln till jordbruket
  2. Fler berednings- och förädlingsanläggningar i Sverige som svarar mot kedjans behov
  3. Tillgängliggöra aktuell kunskap så att den skapar nytta
  4. Nationell angelägenhet och fortsättning efter denna tvååriga handlingsplan

Handlingsplanen är ett levande dokument som kommer utvecklas gemensamt efter hand. Detta är startskottet för arbetet med att utveckla Skåne till en ledande region för nya växtproteiner.