Förmånligt partnerskap

Som partner i Livsmedelsakademin blir ni en del av ett kraftfullt nätverk av stora och små företag, lärosäten och offentliga organisationer som tillsammans identifierar utmaningar för livsmedelsnäringen och samarbetar för att ta vara på maten som förändringskraft, under ledning av Livsmedelsakademin. Tillsammans arbetar vi mot visionen om ett konkurrenskraftigt, innovativt och hållbart matsystem.


Vi arbetar med frågeställningar som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva. Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsnäringen arbetar vi med frågor som är regionala, nationella och globala.

Livsmedelsakademin skapar möjligheter för nya affärer och hållbar utveckling för våra partner, på kort och lång sikt.

Våra arbetsmetoder är väl beprövade. Vi ser trender och identifierar angelägna frågor för våra partner och livsmedelsnäringen, vi bjuder in till och arrangerar möten för att få fram och förmedla kunskap och insikter, och i våra nätverk fördjupar vi frågorna och skapar affärer. Vi har alltid ett antal projekt igång som vi bjuder in våra partner att delta i.

Vår styrka är vår förmåga att lösa komplicerade utmaningar inom matsystemet som ofta kräver ett samarbete mellan företag, myndigheter eller andra offentliga organisationer och akademin.

Tillsammans bidrar vi till den regionala utvecklingen genom att arbeta med frågor som är nationella, regionala och globala, men med utgångspunkt i Skåne.

Vår vision

Ett innovativt, konkurrenskraftigt och hållbart matsystem.

Som partner i Livsmedelsakademin är ni en del av ett kraftfullt partnerskap av stora och små företag, universitet och högskolor, kommuner och andra offentliga organisationer.

Tillsammans tar vi vara på maten som en resurs och förändringskraft för ett hållbart samhälle. Maten är en nyckelfaktor för individers hälsa och för ett robust samhälle i fred, kris och krig.

Vårt erbjudande

Som partner till Livsmedelsakademin är ni en del av en rörelse mot vår vision. Detta innebär att ni kan vara med och påverka vilka frågor vi ska driva inom våra fokusområden Attraktiv livsmedelsnäring, Hälsa genom mat och dryck samt Grön omställning.

Som partner till Livsmedelsakademin får ni:

Delta i våra nätverk

Vi har för närvarande fyra nätverk. Hit bjuder vi intressanta gäster, men framför allt driver vi frågor som är gemensamma för att göra livsmedelsnäringen konkurrenskraftig och hållbar. Våra nätverk är Vd-näterket, som vänder sig till vd-ar inom näringslivet. Innovationsnätverket, som samlar innovationschefer, produktutvecklare, hållbarhetschefer och andra med intresse för innovationsfrågor. Kommunikatörsnätverket, där vi bland annat pratar om gemensamma kommunikationsutmaningar, samt Framtidens ledare som är ett ledarutvecklingsprogram som derssutom ger värdefulla kontakter inom matsystemet.

Utveckla nya projekt

De projekt som vi driver ska skapa nytta för våra partner. Det ska också vara relevant för er att delta aktivt i projekten. Därför har ni som partner möjlighet att påverka vilka projekt vi initierar. Detta kan till exempel ske genom våra nätverk. Vilka frågor är viktiga att vi driver tillsammans?

Framtidens ledare

Detta är ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för livsmedelsnäringen som syftar till att stötta och utveckla nyblivna och framtida ledare hos våra partner. Här får deltagarna personlig utveckling i sitt ledarskap, ett värdefullt nätverk och nya insikter genom gemensamt lärande.

Exponering

Vi lyfter våra partner i alla sammanhang vi kan, vilket ger er möjlighet att lyfta frågor som är viktiga för er. Alla partner presenteras på vår hemsida och vi sprider mer än gärna era goda nyheter i våra kanaler, såsom nyhetsbrev och LinkedIn. Detsamma gäller till exempel om ni söker nya medarbetare.


Avgifter för partnerskap

Vi är en icke vinstdrivande organisation, som finansieras av våra partners, Region Skåne och Vinnova, för att nämna några.

Att vara partner i Livsmedelsakademin kostar 100 kr per år. Därutöver tillkommer en avdragsgill serviceavgift.

1 – 10 anställda: 5 000 kr i serviceavgift

11 – 100 anställda: 25 000 kr i serviceavgift

101 – 250 anställda: 40 000 kr i serviceavgift

+ 250 anställda: 60 000 kr i serviceavgift

Kommun: 15 000 kr i serviceavgift

För mer information om partnerskap, kontakta:
Ingrid Landgren, Livsmedelsakademin