Förmånligt partnerskap

Som partner blir ni en del av ett kraftfullt nätverk av stora och små företag, universitet, högskolor och offentliga organisationer. Livsmedelsakademin skapar möjligheter för nya affärer och hållbar utveckling för våra partner, på kort och lång sikt.

Vi arbetar med frågeställningar som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva, får det oväntade att hända och designar partnerskap för nya affärer. Därmed skapar vi tillsammans med våra partner en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och innovativ livsmedelsnäring. Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsnäringen arbetar vi med frågor som är regionala, nationella och globala.

Vi arbetar med väl beprövade metoder. Vi ser trender och identifierar angelägna frågor för våra partner och livsmedelsnäringen, bjuder in till och arrangerar möten för att få fram och förmedla kunskap och insikter, och i våra nätverk fördjupar vi frågorna och skapar affärer. Vi har alltid ett antal projekt igång som vi bjuder in våra partner att delta i.

Som partner till oss får ni:Delta i våra skarpa nätverk

Våra partner är stora och små företag, offentlig sektor, universitet och högskolor. Dessa utgör grunden till våra unika nätverk, och ger förutsättningar att lösa de stora utmaningarna. Som partner kommer du direkt in i kärnan av våra unika nätverk.Medverka på aktiviteter

Vi identifierar trender, förmedlar kunskap och insikter samt lyfter angelägna frågor för våra partner. Dessa diskuteras och utvecklas i våra möten och event såsom
innovationsgillen och FOODay, dit våra partner är välkomna helt kostnadsfritt.Engagera er i våra projekt

Vi arbetar med stora frågeställningar och skapar framgång för våra partner i arbetet mot en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och innovativ
livsmedelsnäring. Vi har alltid ett antal projekt igång som vi bjuder
in våra partner att delta i.Ta del av våra tjänster

Som partner i Livsmedelsakademin har ni möjlighet att nyttja eller köpa de tjänster vi erbjuder till förmånliga priser. Vårt tjänsteutbud kan du läsa mer om här nedan.

Ta del av våra olika tjänster genom partnerskapet

Framtidens ledare
Ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för livsmedelsnäringen som syftar till att stötta och utveckla unga nyblivna ledare.

Anlita vårt studentnätverk

Har ditt företag en utmaning där ni behöver nya infallsvinklar och innovativa lösningar? Livsmedelsakademins studentnätverk erbjuder sin kompetens och expertis för att arbeta med case och uppdrag. Anlita studenterna för att få nya infallsvinklar och tankar kring era frågeställningar.

Innovationsgille, workshop eller seminarier
Vi hjälper er att sätta upp ett event på ett specifikt tema eller arrangera en samverkansworkshop, ett innovationsgille, en unik och framgångsrik metod för att samlas kring en specifik utmaning.

Delta på FOODay

Livsmedelsakademins årliga konferens med intressanta talare, samtal och inspiration kring aktuella och viktiga ämnen för näringen. Deltagande är gratis för anställda hos Livsmedelsakademins partner.

Avgifter för partnerskap

Vi är en icke vinstdrivande organisation, som finansieras av våra partners, Region Skåne och Vinnova, för att nämna några.

Att vara partner i Livsmedelsakademin kostar 100 kr per år. Därutöver tillkommer en avdragsgill serviceavgift.

1 – 10 anställda: 5 000 kr i serviceavgift

11 – 250 anställda: 25 000 kr i serviceavgift

+ 250 anställda: 60 000 kr i serviceavgift

Kommun: 15 000 kr i serviceavgift

Startup: 1000 kr i serviceavgift (år 1, företaget går in i ordinarie partnerskap år 2)

För mer information om partnerskap, kontakta:
Lotta Törner, Livsmedelsakademin