Förmånligt partnerskap

Som partner i Livsmedelsakademin blir ni en del av ett kraftfullt nätverk av stora och små företag, universitet, högskolor och offentliga organisationer som tillsammans identifierar utmaningar för livsmedelsnäringen och samarbetar för att hitta lösningar, under ledning av Livsmedelsakademin. Tillsammans arbetar vi mot visionen om en konkurrenskraftiv, innovativ och hållbar livsmedelsnäring.

Vi arbetar med frågeställningar som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva. Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsnäringen arbetar vi med frågor som är regionala, nationella och globala.

Livsmedelsakademin skapar möjligheter för nya affärer och hållbar utveckling för våra partner, på kort och lång sikt.

Våra arbetsmetoder är väl beprövade. Vi ser trender och identifierar angelägna frågor för våra partner och livsmedelsnäringen, vi bjuder in till och arrangerar möten för att få fram och förmedla kunskap och insikter, och i våra nätverk fördjupar vi frågorna och skapar affärer. Vi har alltid ett antal projekt igång som vi bjuder in våra partner att delta i.

Som partner till Livsmedelsakademin får ni:

Delta i vd-nätverket

Vårt unika vd-nätverk för partner är en informell mötesplats. Här har vd:ar möjlighet att lyfta blicken, träffa kollegor och få ny kunskap som de inte får i det dagliga arbetet. Vi bjuder in intressanta gäster, men framför allt driver vi frågor som är gemensamma för att göra livsmedelsnäringen konkurrenskraftig.

Delta i FoU-nätverket

FoU-nätverket, som också kallar sig Matpratarna, är en kvalificerad mötesplats för forsknings- och utvecklingsansvariga på Livsmedelsakademins partnerföretag. Syftet med nätverket är att tackla gemensamma utmaningar för att skapa mervärden och öka livsmedelsnäringens innovationskraft. 

Gemensam omvärldsbevakning

Vi arbetar med omvärldsbevakning tillsammans med våra partner för att gemensamt ha koll på vad som kan komma runt hörnet. Genom spaningar och öppna diskussioner i våra nätverk, på events och i workshoppar blir vi alla bättre rustade för att möta framtida utmaningar.

Medverka i våra utvecklingsprojekt

Våra partner har förtur till att delta och bidra i de utvecklingsprojekt som vi initierar och leder. Medverkan i projekt kan bland annat innebära möjlighet till att få stöd inom områden som är viktiga för er verksamhet och att knyta nya värdefulla samarbetskontakter.

Utveckla nya projekt

De projekt som vi driver ska skapa nytta för våra partner. Det ska också vara relevant för er att delta aktivt i projekten. Därför har ni som partner möjlighet att påverka vilka projekt vi initierar. Detta kan till exempel ske genom våra nätverk. Vilka frågor är viktiga att vi driver tillsammans?

Exponering

Vi lyfter våra partner i alla sammanhang vi kan, vilket ger er möjlighet att lyfta frågor som är viktiga för er. Alla partner presenteras på vår hemsida och vi sprider mer än gärna era goda nyheter i våra kanaler, såsom nyhetsbrev och LinkedIn. Detsamma gäller till exempel om ni söker nya medarbetare.

Framtidens Ledare

Detta är ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för livsmedelsnäringen som syftar till att stötta och utveckla nyblivna och framtida ledare hos våra partner. Här får deltagarna personlig utveckling i sitt ledarskap, ett värdefullt nätverk och nya insikter genom gemensamt lärande.

Tillgång till studenter

Genom vårt studentnätverk kan våra partnerföretag få direkt kontakt med ambitiösa och nyfikna individer som kanske är framtida medarbetare. Studentnätverket består av studenter från olika universitets- och högskoleutbildningar, och planeras att återstartas under år 2023.

Med mera, med mera…

I arbetet mot en långsiktigt konkurrenskraftig, innovativ och hållbar livsmedelsnäring jobbar vi med stora frågeställningar för att skapa framgång för våra partner. I detta arbete anordnar vi innovationsgillen, utbildningar, triple helixsamtal etc. Och självklart är våra partner inbjudna!


Avgifter för partnerskap

Vi är en icke vinstdrivande organisation, som finansieras av våra partners, Region Skåne och Vinnova, för att nämna några.

Att vara partner i Livsmedelsakademin kostar 100 kr per år. Därutöver tillkommer en avdragsgill serviceavgift.

1 – 10 anställda: 5 000 kr i serviceavgift

11 – 100 anställda: 25 000 kr i serviceavgift

101 – 250 anställda: 40 000 kr i serviceavgift

+ 250 anställda: 60 000 kr i serviceavgift

Kommun: 15 000 kr i serviceavgift

För mer information om partnerskap, kontakta:
Ingrid Landgren, Livsmedelsakademin