Livsmedelsakademins historia fram till idag

1994 stod Sverige inför ett EU-inträde. Svenska företag skulle bli tvungna att hitta konkurrensfördelar och kunna konkurrera med en betydligt större marknad. För att klara detta behövdes en plattform där företag , universitet och samhälle kunde mötas och utveckla idéer, lösa problem och tillsammans ta sig an frågor som var för stora för att de på egen hand skulle kunna hantera dem. Det var så Livsmedelsakademin bildades, på initiativ av livsmedelsnäringen. Med sin triple helix-struktur är Livsmedelsakademin, drygt 25 år senare, fortfarande unik i sitt slag. Föreningen började i liten skala och med två frågor i fokus: livsmedelsindustrins behov av kompetensförsörjning och functional foods. Idag arbetar Livsmedelsakademin med fyra strategiska verksamhetsområden, med syfte att skapa framgång för andra. Vi driver projekt och lobbyarbete och bygger nätverk för framtidens mat, dryck och måltid.

Fokus på en attraktiv livsmedelsnäring

Livsmedelsnäringen behövde bli mer attraktiv för studenter. För att klara detta skapade vi studentnätverket, vd-nätverket och HR-nätverket. Ur detta utvecklades det första företags- och branschöverskridande traineeprogrammet, Open innovation training programme.

Framtidens Ledare startade för talanger inom partnerföretagen och vi skapade konceptet innovationstraineer – unga människor som fick ett 15-månaders kontrakt och ”utbildades” av Livsmedelsakademin i innovativt tänkande. De som deltagit i våra utbildningar och program utgör idag ett jättelikt nätverk som vi på olika sätt har nytta av i vårt arbete.


Vi utvecklar innovationsgillet som mötesform

Vi upptäckte att att det inte fanns någon lots in i innovationssystemet för entreprenörer, och startade Entreprenörsrådet, ett råd med företagsledare, professorer, utvecklingschefer och aktiva entreprenörer som kunde lotsa och vägleda entreprenörer rätt. Vi såg också behovet av en arena där vi kunde sammanföra entreprenörer och företag. FoU-nätverket bildades.

För att riktigt få maximal nytta av de möjligheter som vår triple helix-organisation innebar, behövde vi hitta ett sätt att få hela systemet att arbeta ihop och kunna hantera komplexa frågeställningar på ett snabbt och effektivt sätt. Tillsammans med Lunds universitet och Region Skåne utvecklade vi det systemiska mötet, Innovationsgillet, en framgångsrik metod vi än idag arbetar aktivt med.

Tack vare innovationsgillet kunde vi 2008 bygga en modell för måltidsglädje i äldreomsorgen, en modell som implementerades i ett antal kommuner.

Nu bildades också Politikernätverket och Skolmatnätverket och vi arbetade med ett sjukhusprojekt i Trelleborg för att sätta en ny norm för mat på sjukhus.


Smaka på Skåne startar

2008 hade intresset för närproducerat tagit fart, men det fanns inget långsiktigt sätt för handeln att arbeta med och nå producenterna. Vi bjöd in ett 50-tal handlare, producenter av lokala livsmedel och forskare till ett innovationsgille hos Thomas Andersson som äger ICA Maxi i Bromölla.

”Jag skulle kunna sälja dubbelt så många, säger Thomas Andersson och pekar på en låda med champinjoner från en gård i närheten, trots att de kostar dubbelt så mycket som de som ligger bredvid med ett ursprung från Polen. Han får medhåll från samtliga handlare vid mötet”.

Detta blev upphovet till Smaka på Skåne, som Livsmedelsakademin drev under en tioårsperiod för att utveckla Skåne som kulinarisk region.


Äldres hälsa i fokus

2016 landade vi INCluSilver, Europas största projekt för bättre mat för äldre. Ett viktigt projekt, med tanke på att Europas befolkning når en allt högre ålder. Tillsammans med våra sju samarbetspartner i Europa delade vi ut totalt 30 miljoner kronor till entreprenörer i så kallade innovationscheckar.

Efter ett gediget förarbete, blev vi utvalda av Vinnova att som en av fem innovationsmiljöer, arbeta med visionsdriven hälsa. Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett femårigt arbete som vi tillsammans med kommuner, företag, forskningsinstitutioner och myndigheter driver för att ingen äldre ska behöva bli undernärd.


Livsmedelsakademin under ständig utveckling

Livsmedelsakademin är under ständig utveckling. Vi håller koll på trender och är lyhörda för vad våra partner och livsmedelsnäringen behöver, och utvecklar vår verksamhet därefter.