Möjligheter till kompetensförstärkning

För att kunna växa och vara fortsatt konkurrenskraftigt som företag är det viktigt med rätt kompetens. Vi på Livsmedelsakademin har för tillfället två fina möjligheter kring kompetensutveckling som riktar sig till små och medelstora företag.

De två möjligheterna är Kompetensframgång Livsmedel – en företagsspecifik kartläggning av era framtida kompetensbehov och hur detta kan lösas, samt en seminarieserie om hållbar utveckling för lönsamma affärer.

Deltagandet i båda dessa aktiviteter är gratis, då de ingår i projekt som är finansierade av Region Skåne, Tillväxtverket, och React-EU. De tar endast företagens tid i anspråk. Intresseanmälan till någon eller båda aktiviteterna kan lämnas här: Intresseanmälan

Kompetensframgången Livsmedel

Har ni en tydlig plan på vilka kompetenser ert företag behöver på 3 års sikt? I projektet Kompetensframgång Livsmedel vill vi hjälpa företag att blicka framåt och bilda en strategi som för er framåt i både med- och motvind.

Livsmedelsakademin och IUC Syd genomför detta projekt tillsammans. Vi kommer erbjuda ett antal små- och medelstora företag en grundlig behovskartläggning med verktyget Mind the Gap som synliggör framtida kompetensgap i verksamheten.

Genom två effektiva workshops kommer vi tillsammans med företagen att definiera var man är idag, vart man är på väg och viktigas; hur man ska ta sig dit”, berättar Amanda Allvin, Livsmedelsakademins projektledare .

Vill du veta mer? Kontakta Amanda Allvin, eller läs mer här: Kompetensframgången Livsmedel.pdf

Programmet för Hållbar utveckling

Att arbeta med hållbarhet kan bli en lönsam affär samtidigt som klimatpåverkan minskar. Hur detta kan gå till är några av de lärdomar du får med dig i vår seminarieserie om Hållbar utveckling.

Programmet som är en del av projektet GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen, startar den 8 september och omfattar 5 tillfällen under hösten.

Seminarierna kommer vara digitala och hållas på engelska av professor Dubravka Skunca, som är expert vid Europeiska kommissionens Tekniska rådgivande nämnd inom Generaldirektoratet för Miljö, och inom EU:s Miljöteknikverifieringsprogram (ETV).

Vill du veta mer? Kontakta Douglas Almquist eller läs mer här: GO – Hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen


Vill du få mer information om någon av ovan aktiviteter kan du lämna en intresseanmälan, så kontaktar vi dig med mer information: Intresseanmälanav

Etiketter: