Kompetensframgången Livsmedel


Det sätts idag höga krav för att kvala in som hållbart företag inom livsmedelsindustrin och för att möta de kriterierna behövs kompetensutvecklande insatser. Genom strategisk kompetensförsörjning till livsmedelsnäringen hjälper vi små och medelstora livsmedelsföretag så att de kan svara mot den globala marknadens efterfrågan på hållbara livsmedelssystem och innovativa produkter.


Livsmedelsakademin och IUC Syd driver ett projekt där vi kartlägger företags specifika behov av strategiskt viktig kompetensutveckling. Resultaten från behovsanalyserna kommer därefter användas för att matcha dessa behov mot utbildningar riktade till medarbetare.

Målet med insatsen är att ge företag rätt verktyg för god tillväxt och fortsatt utveckling.

Projektet vänder sig till företag inom livsmedelsindustrin med 5-99 anställda och med verksamhet i Skåne.


Syftet är att skapa långsiktig och hållbar tillväxt i livsmedelskedjan. Det gör vi genom att hjälpa företag säkra de kompetenser som behövs för att främja tillväxt och nå livsmedelsstrategins vision 2030.

Kompetensutvecklande insatser av befintlig personal kan också öka attraktionskraften när företagen stärker sin position.


Projektägare: IUC Syd

Samarbetspartner: Livsmedelsakademin

Projektet finansieras av Region Skåne och Tillväxtverket.

Har du frågor? Hör av dig så hjälper vi dig!

Kontakt

Nina Lanje

0768-99 93 43