Kompetensframgången Livsmedel

Genom projektet Kompetensframgången livsmedel har vi erbjudit små och medelstora företag i livsmedelsindustrin i Skåne en behovskartläggning för att synliggöra framtida kompetensbehov. Målet är att hjälpa företagen att säkra framtidens kompetenser som behövs för att främja tillväxt, hållbarhet och global konkurrenskraft.


Det sätts idag höga krav för att kvala in som hållbart företag inom livsmedelsindustrin och för att möta de kriterierna behövs kompetensutvecklande insatser.

Livsmedelsakademin och IUC Syd driver tillsammans detta projekt där vi erbjuder företag en kartläggning av dess behov av strategiskt viktig kompetensutveckling.

Kartläggningen genomförs genom workshops och resulterar i en tydlig strategisk handlingsplan för att nå uppsatta mål. Efter behovskartläggningen kommer ett urval av företag att erbjudas
kompetensutvecklande insatser för sina medarbetare utifrån identifierade behov.

Läs mer här: Kompetensframgången Livsmedel.pdfProjektet finansieras av Region Skåne och Tillväxtverket och vänder sig till företag inom livsmedelsindustrin med 5-99 anställda och med verksamhet i Skåne. Syftet är att skapa långsiktig och hållbar tillväxt i livsmedelskedjan. Kompetensutvecklande insatser av befintlig personal kan också öka attraktionskraften när företagen stärker sin position.


Välkommen att kontakta oss för deltagande och mer information!

Amanda Allvin, Livsmedelsakademin, 070 586 32 71, amanda.allvin@livsmedelsakademin.se

Annhild Månsson, IUC Syd, 070 773 56 55, annhild.mansson@iucsyd.se