GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen

Många små och medelstora företag inom livsmedels- och förpackningsnäringen har svårt att växa. GO är en satsning för att skapa ännu starkare, mer innovativ och hållbar livsmedelsnäring i Skåne genom att hjälpa företag komma över det som kallas ”dödens dal” i tillväxtkurvan. Projektet involverar både företag och företagsfrämjande aktörer, och tar sin utgångspunkt i företagens behov, önskemål och förutsättningar att växa hållbart. Genom projektet vill vi bidra till en ännu starkare, mer innovativ och hållbar livsmedelsnäring i Skåne.


Målet är:

 • Fler goda exempel av hållbar tillväxt och grön omställning hos små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen.

 • Ett gott företagsklimat inom livsmedelsnäringen, där det är lättare för SMF och stora företag att dra nytta av varandra.

Tre aktiviteter du kan välja

Arbetar du i ett litet eller medelstort livsmedels- eller förpackningsföretag och vill att företaget ska utvecklas hållbart, med fokus på miljö och klimat? Då finns det ett antal erbjudanden för dig, helt utan kostnad. Du kan välja att vara med i hela eller delar av projektet.

1. Samarbeta med ett stort eller mindre företag

En del av projektet syftar till att främja samarbetet mellan stora företag och små och medelstora (SMF) inom livsmedelsnäringen. De stora företagens etablerade nätverk och processer kan öppna nya möjligheter för de små och medelstora företagen. Samtidigt kan de små och medelstora företagens snabbrörlighet, entreprenörskap och innovationsförmåga skapa värden för de stora företagen. Potentialen finns, vårt uppdrag är att hjälpa företagen hitta varandra.

För att nå en större samverkan mellan stora företag och SMF ska GO verka för att skapa mötesformer som kan leda till affärer och givande samarbeten. Det gör vi genom konceptet Omvänd Pitch.

Målet är att:

 • Etablera en plattform för samarbete mellan stora och små företag
 • Öka livsmedelsföretagens förutsättningar att växa hållbart

2. Få utvecklingsstöd inom hållbarhet

De SMF som deltar i projektet får en unik möjlighet till utvecklingsstöd inom grön omställning utifrån identifierade behov. Syftet är att kunna stärka sin hållbarhetsprofil genom ökad kunskap om bland annat hållbarhetsanalyser och hur man kan jobba med hållbarhetsmål och återvinning. Programmet leds av Dubravka Skunca, som är expert vid Europeiska kommissionens Tekniska rådgivande nämnd inom Generaldirektoratet för Miljö, och inom EU:s Miljöteknikverifieringsprogram (ETV).

De SMF som deltar i projektet får en unik möjlighet till utvecklingsstöd inom grön omställning utifrån identifierade behov. Syftet är att kunna stärka sin hållbarhetsprofil genom ökad kunskap om bland annat hållbarhetsanalyser och hur man kan jobba med hållbarhetsmål och återvinning. Programmet leds av Dubravka Skunca, som är expert vid Europeiska kommissionens Tekniska rådgivande nämnd inom Generaldirektoratet för Miljö, och inom EU:s Miljöteknikverifieringsprogram (ETV).

Sproud är ett av de företag som tagit chansen till kompetensutveckling inom hållbarhet genom GO. För dem handlar det om att hitta arbetssätt och rutiner för att jobba ännu mer hållbart framöver. Se filmen där Malin Göransson på Sproud berättar.


3. Innovationsstödsystemet och SMF utvecklas tillsammans

Bland startups, små och medelstora företag i livsmedelsnäringen finns en otrolig innovationskraft, men de som vill växa stöter ofta på hinder och behöver olika former av stöd. Det finns många organisationer med olika styrkeområden, nätverk och arbetssätt som erbjuder stöd till företagen, men ofta får företagen spendera mycket tid för att hitta rätt i systemet. Koordinerat samarbete mellan stödorganisationerna kan förkorta vägen för företag till olika typer av stöd och samtidigt spara resurser för stödorganisationerna.

Därför samlar vi aktörer i stödsystemet och företag inom livsmedelsnäringen för att utveckla sätt att jobba tillsammans. 

Målet är att skapa

 • Ett synligare innovationsstödsystem för livsmedelsnäringen.
 • Bättre dialog och nya smartare samarbeten mellan företagsstödjande aktörer inom innovationsstödsystemet för livsmedelsnäringen.

Omvänd Pitch, möten mellan stora och små

Omvänd Pitch är ett upplägg där vi vänder på det traditionella pitchförhållandet och låter de stora företagen berätta om sina utmaningar, behov och utvecklingsområden för SME företagen.

10 stora företag och organisationer kommer pitcha sina utvecklingsområden, problem och utmaningar där de söker samarbetsmöjligheter med SME företags affärskoncept och utvecklingspotential.

Ta tillfället i akt att lyssna till pitchar från Orkla Foods, Lantmännen, Axfood, Atria Scandinavia, Midsona, Smurfit Kappa, MCC Sweden, Culinar, Pågen, Helsingborgs samt Eslövs kommun.

Program

 • 27 oktober – Orkla Foods
 • 29 november – Smurfit Kappa & MCC Sweden
 • Uppdaterar när fler datum är bokade

Praktisk information

Omfattning i tid: 5 tillfällen à 3,5 timmar vardera, inklusive fika, nätverkande och mingel.

Form: Vi återkommer med plats och tid för respektive möte

Låter det intressant? Kontakta olof@packbridge.se för att få veta mer och anmäla ditt intresse!


Utvecklingsprogram inom hållbarhet

Att jobba med hållbarhet har för många företag blivit en självklarhet, inte minst för att klara sig i en hård konkurrens när omvärlden ställer allt högre krav. Lokala och internationella regler blir alltmer strikta vad gäller påståenden om hållbarhet på produkter och tjänster, och i Danmark är det till exempel inte längre tillåtet att hävda produkters hållbara fördelar utan att kunna backa upp påståenden med korrekt analys och data.  
 
Att arbeta med hållbarhet kan bli en lönsam affär samtidigt som klimatpåverkan minskar. Hur detta kan gå till är några av de lärdomar du får med dig i projektet GO-hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen. Programmet vänder sig till små och medelstora livsmedelsföretag i Skåne och Blekinge.

Program

 1. Hållbar utveckling – på vilket sätt kan socialt ansvar och hållbar utveckling öka försäljningen?
  8 september kl. 18-21, digitalt
 2. People, Planet, Profit (3 Ps) – hur kan ni förbättra vinsten, samtidigt som klimatpåverkan minskar?
  22 september kl. 18-21, digitalt
 3. FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDGs) – identifiera vilka av FN:s utvecklingsmål som är mest relevanta för ert företag.
  6 oktober kl. 18-21, digitalt.
 4. Cirkulär ekonomi – välj strategi för cirkulär ekonomi, anpassad för ert företag.
  20 oktober kl. 18-21, digitalt.
 5. Livscykelanalys (LCA) – testa att bedöma er miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalys.
  3 november kl. 18-21, digitalt.

Praktisk information

Modulerna hålls på engelska av professor Dubravka Skunca, som är expert vid Europeiska kommissionens Tekniska rådgivande nämnd inom Generaldirektoratet för Miljö, och inom EU:s Miljöteknikverifieringsprogram (ETV).

Omfattning: fem tillfällen kvällstid, plus cirka en timme per vecka för återkoppling mellan tillfällena. 

Form: Programmet att hållas via digitala möten.  

Kostnad: Gratis.

Sista anmälningsdag var den 1 september 2022.

Vem är Dubravka Skunca?

Dubravka har dubbla doktorsexamen – i teknisk ingenjörsvetenskap och management – efter studier i bl.a. Sorbonne (Paris), London School of Economics och Columbia University (New York). Hon har varit ansvarig för livscykelanalys vid Europeiska Kommissionens Green Project patenterade process för utvinning av protein från sockerbetsblad och är certifierad småföretagarkonsult med 16 års erfarenhet av hållbart företagande.

Med denna gedigna bakgrund och kompetens står hon nu redo att hjälpa 25 små och medelstora svenska företag att få insikter i vad en hållbar omställning skulle kunna innebära för dem, genom att till exempel att sänka sin energianvändning, kartlägga värdekedjan och definiera vilka av FN:s mål för hållbar utveckling som är kopplade till deras verksamhet. Under detta program, inom ramen för GO projektet, vill hon lära deltagande företag att bättre förstå hur ett medvetet hållbarhetsarbete kan bidra till 1) starka affärer, 2) en levande planet och 3) friska människor (3P).

Är du och ditt företag redo att ta första strategiska steg i er hållbara utveckling och hitta nya konkreta möjligheter för att optimera resursanvändning, till exempel sänka er energianvändning?

Kontakta Douglas Almquist för att få veta mer eller anmäla ditt intresse för att delta i projekt och moduler senast 1 september.


Innovationsstödsystemet och SMF utvecklas tillsammans

Hur kan vi utveckla det skånska innovationsstödsystemet utifrån start ups och små och medelstora livsmedelsföretags verkliga behov för hållbar tillväxt? Det är målet med de fem workshoppar som kommer att hållas under hösten.

Workshop 1

Tid: 22 augusti kl 13.00 – 16.00 (inleder med lunch kl 12.00)

Plats: Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad

Skånska start ups samt små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen, för att på djupet fånga de behov och utmaningar ni har för att kunna växa och stärka er konkurrenskraft.

Workshop 2

​Tid: 19 september kl 9.00 – 16.00 (inkl fika och lunch)

Plats: Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad

Vänder vi oss till innovationsstödsystemet för att tillsammans göra en kartbild av det stöd som finns. Vi kommer att ”mappa” den bilden med företagens behov och på det viset identifiera eventuella luckor.

Workshop 3:

Tid: 11 oktober, halvdag Plats: Digitalt

Här blir fokus de tre områden som företagarna identifierat som de största utmaningarna för att kunna växa och stärka sin konkurrenskraft.  Det blir workshoppar med tre parallella spår där start ups och små och medelstora företag samt stödsystemet deltar. 

Workshop 4:

Tid: 14 november kl: 13.00 – 16.00 Plats: Krinova Incubator & Science Park, Kristianstad

Konkretiserar identifierade luckor som finns i stödsystemet samt skapar samsyn och samarbeten som möter livsmedelsföretagens behov.

Workshop 5:

Tid: 12 december, kl 9.00 – 12.00 Plats: Digitalt

Presentation av workshopseriens slutsatser och där vi skapar framtidsfokus tillsammans med start ups samt små och medelstora företag, stödsystemet och andra projektintressenter.

Vill du veta mer kontakta business designer Krinova Incubator & Science Park, Shabnam@Krinova.se, mobil: 0723–851522


Upplevda utmaningar utvecklar stödsystemet

Bland startups, små och medelstora företag i livsmedelsnäringen finns en otrolig innovationskraft, men de som vill växa stöter ofta på hinder och behöver hjälp. Det finns ett system av organisationer som kan hjälpa till med rådgivning, affärsutveckling eller kapital, men av olika anledningar kan det vara svårt för företag att hitta rätt i systemet och få rätt hjälp utifrån sina egna behov och var de befinner sig i sin tillväxtresa.

Därför samlar vi aktörer i stödsystemet och stora och små livsmedelsföretag för att tillsammans skapa

 • Ett synligare innovationsstödsystem för livsmedelsnäringen.
 • Bättre dialog mellan företagsstödjande aktörer inom innovationsstödsystemet för livsmedelsnäringen.
 • Nya samarbeten mellan företagsstödjande aktörer inom innovationsstödsystemet för livsmedelsnäringen.
Många små och medelstora företag kommer inte över det som kallas dödens dal när de vill växa.

Faktaruta om projektet

Projektperiod: aug 2021 – juni 2023

Projektägare: Livsmedelsakademin

Projektpartners: Packbridge och Krinova Incubator & Science Park


Projektet finansieras av React-EU, en insats inom EU:s regionala utvecklingsfond och Region Skåne.