GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen


Många små och medelstora företag inom livsmedels- och förpackningsnäringen har svårt att växa. GO är en satsning för att skapa ännu starkare, mer innovativ och hållbar livsmedelsnäring i Skåne genom att hjälpa företag komma över det som kallas ”dödens dal” i tillväxtkurvan. Projektet involverar både företag och företagsfrämjande aktörer, och tar sin utgångspunkt i företagens behov, önskemål och förutsättningar att växa hållbart. Genom projektet vill vi bidra till en ännu starkare, mer innovativ och hållbar livsmedelsnäring i Skåne.Målet är:

  • fler goda exempel av hållbar tillväxt och grön omställning hos små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen.

  • ett gott företagsklimat inom livsmedelsnäringen, där det är lättare för SMF och stora företag att dra nytta av varandra

Tidsplan


Upplevda utmaningar utvecklar stödsystemet

Bland startups, små och medelstora företag i livsmedelsnäringen finns en otrolig innovationskraft, men de som vill växa stöter ofta på hinder och behöver hjälp. Det finns ett system av organisationer som kan hjälpa till med rådgivning, affärsutveckling eller kapital, men av olika anledningar kan det vara svårt för företag att hitta rätt i systemet och få rätt hjälp utifrån sina egna behov och var de befinner sig i sin tillväxtresa.

Därför samlar vi aktörer i stödsystemet och stora och små livsmedelsföretag för att tillsammans skapa

  • Ett synligare innovationsstödsystem för livsmedelsnäringen.
  • Bättre dialog mellan företagsstödjande aktörer inom innovationsstödsystemet för livsmedelsnäringen.
  • Nya samarbeten mellan företagsstödjande aktörer inom innovationsstödsystemet för livsmedelsnäringen.

Många små och medelstora företag kommer inte över det som kallas dödens dal när de vill växa.


Aktiviteter

1. Stor potential i affären mellan stora och små

Det finns en stor potential i samarbetet mellan stora företag och små och medelstora (SMF) inom livsmedelsnäringen. De stora företagens etablerade nätverk och processer kan öppna nya möjligheter för de små och medelstora företagen. Samtidigt kan de små och medelstora företagens snabbrörlighet, entreprenörskap och innovationsförmåga skapa värden för de stora företagen.

För att nå en större samverkan mellan stora och medelstora och små företag ska GO verka för att skapa mötesformer som kan leda till affärer och givande samarbeten.

Målet är att:

  • Etablera en plattform för samarbete mellan stora och små företag
  • Öka livsmedelsföretagens förutsättningar att växa hållbart

2. Utvecklingsstöd inom hållbarhet

De SMF som deltar i projektet får en unik möjlighet till utvecklingsstöd inom grön omställning utifrån identifierade behov. Syftet är att kunna stärka sin hållbarhetsprofil genom ökad kunskap om bland annat hållbarhetsanalyser och hur man kan jobba med hållbarhetsmål och återvinning. Programmet leds av Dubravka Skunca, som är expert vid Europeiska kommissionens Tekniska rådgivande nämnd inom Generaldirektoratet för Miljö, och inom EU:s Miljöteknikverifieringsprogram (ETV).


3. Upplevda utmaningar utvecklar stödsystemet

Bland startups, små och medelstora företag i livsmedelsnäringen finns en otrolig innovationskraft, men de som vill växa stöter ofta på hinder och behöver olika former av stöd. Det finns många organisationer med olika styrkeområden, nätverk och arbetssätt som erbjuder stöd till företagen, men ofta får företagen spendera mycket tid för att hitta rätt i systemet. Koordinerat samarbete mellan stödorganisationerna kan förkorta vägen för företag till olika typer av stöd och samtidigt spara resurser för stödorganisationerna.

Därför samlar vi aktörer i stödsystemet och företag inom livsmedelsnäringen för att utveckla sätt att jobba tillsammans. 

Målet är att skapa

  • Ett synligare innovationsstödsystem för livsmedelsnäringen.

  • Bättre dialog och nya smartare samarbeten mellan företagsstödjande aktörer inom innovationsstödsystemet för livsmedelsnäringen.

Företagare bjuds in att delta

De SMF som involveras i projektet måste ha en vilja att utveckla sitt hållbarhetsarbete, med fokus på miljö och klimat.

Steg 1. Projektet är utformat för och utvecklas utifrån de behov som små och medelstora företag har kring hållbar tillväxt. Behoven har identifieras i en enkät som alla deltagare har besvarat.

Steg 2. Av de deltagande företagen kommer 25 små eller medelstora företag att få ett unikt utvecklingsstöd inom hållbarhet, samt en plattform för samarbete med stora livsmedelsföretag.

Efter projektavslut förväntas företagen och stödsystemet fortsätta sin utveckling och sina samarbeten i egen takt.

Du kan välja att vara med i hela eller delar av projektet.


Anmäl dig till programmet för Hållbar utveckling

Att jobba med hållbarhet har för många företag blivit en självklarhet, inte minst för att klara sig i en hård konkurrens när omvärlden ställer allt högre krav. Lokala och internationella regler blir alltmer strikta vad gäller påståenden om hållbarhet på produkter och tjänster, och i Danmark är det till exempel inte längre tillåtet att hävda produkters hållbara fördelar utan att kunna backa upp påståenden med korrekt analys och data.  
 
Att arbeta med hållbarhet kan bli en lönsam affär samtidigt som klimatpåverkan minskar. Hur detta kan gå till är några av de lärdomar du får med dig i projektet GO-hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen. Programmet vänder sig till små och medelstora livsmedelsföretag i Skåne och Blekinge.

1. Hållbar utveckling – på vilket sätt kan socialt ansvar och hållbar utveckling öka försäljningen 
2. People, Planet, Profit (3Ps)hur ni kan förbättra vinsten, samtidigt som klimatpåverkan minskar 
3. FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDGs) identifiera vilka av FN:s utvecklingsmål som är mest relevanta för ert företag 
4. Cirkulär ekonomivälja strategi för cirkulär ekonomi, anpassad för ert företag 
5. Livscykelanalys (LCA)testa att bedöma er miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalys. 

Modulerna hålls på engelska av professor Dubravka Skunca, som är expert vid Europeiska kommissionens Tekniska rådgivande nämnd inom Generaldirektoratet för Miljö, och inom EU:s Miljöteknikverifieringsprogram (ETV).

Vem är Dubravka Skunca?

Dubravka har dubbla doktorsexamen – i teknisk ingenjörsvetenskap och management – efter studier i bl.a. Sorbonne (Paris), London School of Economics och Columbia University (New York). Hon har varit ansvarig för livscykelanalys vid Europeiska Kommissionens Green Project patenterade process för utvinning av protein från sockerbetsblad och är certifierad småföretagarkonsult med 16 års erfarenhet av hållbart företagande.

Med denna gedigna bakgrund och kompetens står hon nu redo att hjälpa 25 små och medelstora svenska företag att få insikter i vad en hållbar omställning skulle kunna innebära för dem, genom att till exempel att sänka sin energianvändning, kartlägga värdekedjan och definiera vilka av FN:s mål för hållbar utveckling som är kopplade till deras verksamhet. Under detta program, inom ramen för GO projektet, vill hon lära deltagande företag att bättre förstå hur ett medvetet hållbarhetsarbete kan bidra till 1) starka affärer, 2) en levande planet och 3) friska människor (3P).


Praktisk information

Start: Programmet startar i början av september. 

Omfattning i tid: Fem tillfällen à tre timmar vardera, plus cirka en timme per vecka i återkoppling mellan tillfällena. 

Form: Programmet att hållas via digitala möten.  

Kostnad: Gratis.


Är du och ditt företag redo att ta första strategiska steg i er hållbara utveckling och hitta nya konkreta möjligheter för att optimera resursanvändning, till exempel sänka er energianvändning?

Kontakta Douglas Almquist för att få veta mer eller anmäla ditt intresse för att delta i projekt och moduler senast tisdag den 31/5. OBS! Begränsat antal platser om 25 företag. 
 


Faktaruta om projektet

Projektperiod: aug 2021 – juni 2023

Projektägare: Livsmedelsakademin

Projektpartners: Packbridge och Krinova Incubator & Science Park


Projektet finansieras av React-EU, en insats inom EU:s regionala utvecklingsfond och Region Skåne.