GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen


Många små och medelstora företag inom livsmedels- och förpackningsnäringen har svårt att växa. GO är en satsning för att skapa ännu starkare, mer innovativ och hållbar livsmedelsnäring i Skåne genom att hjälpa företag komma över det som kallas ”dödens dal” i tillväxtkurvan. Projektet involverar både företag och företagsfrämjande aktörer, och tar sin utgångspunkt i företagens behov, önskemål och förutsättningar att växa hållbart. Genom projektet vill vi bidra till en ännu starkare, mer innovativ och hållbar livsmedelsnäring i Skåne.


Målet är:

  • fler goda exempel av hållbar tillväxt och grön omställning hos små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen.

  • ett gott företagsklimat inom livsmedelsnäringen, där det är lättare för SMF och stora företag att dra nytta av varandra

Tidsplan


Upplevda utmaningar utvecklar stödsystemet

Bland startups, små och medelstora företag i livsmedelsnäringen finns en otrolig innovationskraft, men de som vill växa stöter ofta på hinder och behöver hjälp. Det finns ett system av organisationer som kan hjälpa till med rådgivning, affärsutveckling eller kapital, men av olika anledningar kan det vara svårt för företag att hitta rätt i systemet och få rätt hjälp utifrån sina egna behov och var de befinner sig i sin tillväxtresa.

Därför samlar vi aktörer i stödsystemet och stora och små livsmedelsföretag för att tillsammans skapa

  • Ett synligare innovationsstödsystem för livsmedelsnäringen.
  • Bättre dialog mellan företagsstödjande aktörer inom innovationsstödsystemet för livsmedelsnäringen.
  • Nya samarbeten mellan företagsstödjande aktörer inom innovationsstödsystemet för livsmedelsnäringen.

Många små och medelstora företag kommer inte över det som kallas dödens dal när de vill växa.


Aktiviteter

1. Stor potential i affären mellan stora och små

Det finns en stor potential i samarbetet mellan stora företag och små och medelstora (SMF) inom livsmedelsnäringen. De stora företagens etablerade nätverk och processer kan öppna nya möjligheter för de små och medelstora företagen. Samtidigt kan de små och medelstora företagens snabbrörlighet, entreprenörskap och innovationsförmåga skapa värden för de stora företagen.

För att nå en större samverkan mellan stora och medelstora och små företag ska GO verka för att skapa mötesformer som kan leda till affärer och givande samarbeten.

Målet är att:

  • Etablera en plattform för samarbete mellan stora och små företag
  • Öka livsmedelsföretagens förutsättningar att växa hållbart

2. Utvecklingsstöd inom hållbarhet

De SMF som deltar i projektet får en unik möjlighet till utvecklingsstöd inom grön omställning utifrån identifierade behov med hjälp av en inhyrd expert från Belgrads universitet . Syftet är att kunna stärka sin hållbarhetsprofil genom ökad kunskap om bland annat hållbarhetsanalyser och hur man kan jobba med hållbarhetsmål och återvinning.


3. Upplevda utmaningar utvecklar stödsystemet

Bland startups, små och medelstora företag i livsmedelsnäringen finns en otrolig innovationskraft, men de som vill växa stöter ofta på hinder och behöver olika former av stöd. Det finns många organisationer med olika styrkeområden, nätverk och arbetssätt som erbjuder stöd till företagen, men ofta får företagen spendera mycket tid för att hitta rätt i systemet. Koordinerat samarbete mellan stödorganisationerna kan förkorta vägen för företag till olika typer av stöd och samtidigt spara resurser för stödorganisationerna.

Därför samlar vi aktörer i stödsystemet och företag inom livsmedelsnäringen för att utveckla sätt att jobba tillsammans. 

Målet är att skapa

  • Ett synligare innovationsstödsystem för livsmedelsnäringen.

  • Bättre dialog och nya smartare samarbeten mellan företagsstödjande aktörer inom innovationsstödsystemet för livsmedelsnäringen.

Företagare bjuds in att delta

De SMF som involveras i projektet måste ha en vilja att utveckla sitt hållbarhetsarbete, med fokus på miljö och klimat.

Steg 1. Projektet kommer att utformas och utvecklas utifrån de behov som små och medelstora företag har kring hållbar tillväxt. Behoven identifieras i en enkät som alla deltagare ska besvara.

Steg 2. Av de som svarar på enkäten väljer vi ut 25 små eller medelstora företag som får ett unikt utvecklingsstöd inom hållbarhet och en plattform för samarbete med stora livsmedelsföretag.

Efter projektavslut förväntas företagen och stödsystemet fortsätta sin utveckling och sina samarbeten i egen takt.


Rekrytering av deltagande företag pågår.

Är du intresserad av att vara med, ber vi dig fylla i anmälningsformuläret nedan.

Kontaktperson: Projektledare Douglas Almquist


Faktaruta

Projektperiod: aug 2021 – juni 2023

Projektägare: Livsmedelsakademin

Projektpartners: Packbridge och Krinova Incubator & Science Park


Projektet finansieras av React-EU, en insats inom EU:s regionala utvecklingsfond och Region Skåne.