GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen

Många små och medelstora företag inom livsmedels- och förpackningsnäringen har svårt att växa. GO är en satsning för att skapa ännu starkare, mer innovativ och hållbar livsmedelsnäring i Skåne genom att hjälpa företag komma över det som kallas ”dödens dal” i tillväxtkurvan. Projektet involverar både företag och företagsfrämjande aktörer, och tar sin utgångspunkt i företagens behov, önskemål och förutsättningar att växa hållbart.

Projektet pågick under två år, med avslutning våren 2023. Läs mer om resultaten här


Mål:

 • Fler goda exempel av hållbar tillväxt och grön omställning hos små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen.

 • Ett gott företagsklimat inom livsmedelsnäringen, där det är lättare för SMF och stora företag att dra nytta av varandra.

Aktiviteter

Projektet består av tre delar, varav den omvända pitchen fortfarande pågår. Läs mer om detta nedan.

1. Omvänd pitch, möten mellan stora och små

En del av projektet syftar till att främja samarbetet mellan stora, små och medelstora (SMF) företag inom livsmedelsnäringen. De stora företagens etablerade nätverk och processer kan öppna nya möjligheter för de små och medelstora företagen. Samtidigt kan de små och medelstora företagens snabbrörlighet, entreprenörskap och innovationsförmåga skapa värden för de stora företagen. Potentialen finns, vårt uppdrag är att hjälpa företagen hitta varandra. Konceptet kallas Omvänd pitch.

Mål:

 • Etablera en plattform för samarbete mellan stora och små företag
 • Öka livsmedelsföretagens förutsättningar att växa hållbart

I Omvänd Pitch vänder vi på det traditionella pitchförhållandet och låter de stora företagen berätta om sina utmaningar, behov och utvecklingsområden för de mindre.

Tio stora företag och organisationer kommer pitcha sina utvecklingsområden, problem och utmaningar där de söker samarbetsmöjligheter med SMF företags affärskoncept och utvecklingspotential.

Ta tillfället i akt att lyssna till pitchar från Orkla Foods, Lantmännen, Axfood, Atria Scandinavia, Midsona, Smurfit Kappa, MCC Sweden, Culinar, Pågen, Helsingborgs samt Eslövs kommun.

Program 2023

 • Atria – 14 mars kl. 09.00 – 13.00.

Program 2022

 • 27 oktober – Orkla Foods
 • 29 november – Smurfit Kappa & MCC Sweden

Praktisk information

Omfattning i tid: 5 tillfällen à 3,5 timmar vardera, inklusive fika, nätverkande och mingel.

Låter det intressant? Kontakta olof@packbridge.se för att få veta mer och anmäla ditt intresse!

”Att bli inbjuden i det här sammanhanget känns helt avgörande för min framtid som matinnovatör. Trots att vi som deltar producerar vitt skilda varor och befinner oss på olika utvecklingsnivåer, visar det sig att vi har samma utmaningar och frågeställningar. Diskussionerna är enormt givande och öppnar nya möjligheter till samarbeten som man inte ens visste var möjliga. Min förpackningsresa har nu fått en ny riktning och jag vet nu vem jag ska ta kontakt med när det är dags.”​

Cecilia Vikbladh, grundare av Cecilias Sejtan/Veggivore


2. Utvecklingsstöd inom hållbarhet

De SMF som deltagit i projektet fick en unik möjlighet till utvecklingsstöd inom grön omställning utifrån identifierade behov. Syftet var att kunna stärka sin hållbarhetsprofil genom ökad kunskap om bland annat hållbarhetsanalyser och hur man kan jobba med hållbarhetsmål och återvinning. Programmet leddes av Dubravka Skunca, som är expert vid Europeiska kommissionens Tekniska rådgivande nämnd inom Generaldirektoratet för Miljö, och inom EU:s Miljöteknikverifieringsprogram (ETV).

Sproud är ett av de företag som tog chansen till kompetensutveckling inom hållbarhet genom GO. För dem handlar det om att hitta arbetssätt och rutiner för att jobba ännu mer hållbart framöver. Se filmen där Malin Göransson på Sproud berättar.

Även företaget Saturnus tog chansen till kompetensutveckling inom hållbarhet genom GO. Se filmen där Evalotte Dahlgren, Kvalitet- och produktutvecklingschef på Saturnus, berättar hur de utvecklat sitt arbetssätt efter hennes deltagande.


3. Innovationsstödsystemet och SMF utvecklas tillsammans

Bland start ups, små och medelstora företag i livsmedelsnäringen finns en otrolig innovationskraft, men de som vill växa stöter ofta på hinder och behöver olika former av stöd. Det finns många organisationer med olika styrkeområden, nätverk och arbetssätt som erbjuder stöd till företagen, men ofta får företagen spendera mycket tid för att hitta rätt i systemet. Koordinerat samarbete mellan stödorganisationerna kan förkorta vägen för företag till olika typer av stöd och samtidigt spara resurser för stödorganisationerna.

Därför samlade vi aktörer i stödsystemet och företag inom livsmedelsnäringen för att utveckla sätt att jobba tillsammans. 

Mål:

 • Ett synligare innovationsstödsystem för livsmedelsnäringen.
 • Bättre dialog och nya smartare samarbeten mellan företagsstödjande aktörer inom innovationsstödsystemet för livsmedelsnäringen.

Upplevda utmaningar utvecklar stödsystemet

Bland startups, små och medelstora företag i livsmedelsnäringen finns en otrolig innovationskraft, men de som vill växa stöter ofta på hinder och behöver hjälp. Det finns ett system av organisationer som kan hjälpa till med rådgivning, affärsutveckling eller kapital, men av olika anledningar kan det vara svårt för företag att hitta rätt i systemet och få rätt hjälp utifrån sina egna behov och var de befinner sig i sin tillväxtresa.

Därför samlar vi aktörer i stödsystemet och stora och små livsmedelsföretag för att tillsammans skapa

 • Ett synligare innovationsstödsystem för livsmedelsnäringen.
 • Bättre dialog mellan företagsstödjande aktörer inom innovationsstödsystemet för livsmedelsnäringen.
 • Nya samarbeten mellan företagsstödjande aktörer inom innovationsstödsystemet för livsmedelsnäringen.
Många små och medelstora företag kommer inte över det som kallas dödens dal när de vill växa.

Faktaruta om projektet

Projektperiod: aug 2021 – juni 2023

Projektägare: Livsmedelsakademin

Projektpartner: Packbridge och Krinova Incubator & Science Park


Projektet finansieras av React-EU, en insats inom EU:s regionala utvecklingsfond och Region Skåne.