Innovationsgille

Ett innovationsgille arrangeras när ett område med stark innovationspotential har identifierats och där samverkan mellan olika aktörer krävs. Utifrån en personlig berättelse arbetar vi dialogbaserat med att utbyta erfarenheter, reflektera och praktiskt starta arbetet med att utveckla nya produkter, koncept och tjänster inom det aktuella fältet.

Innovationsgillet, det systemiska mötet, är en metod för att kickstarta innovationsprocesser genom att samla aktörer från olika nivåer och sektorer runt ett visst problem. Mötet är upplevelsebaserat och utgår från en eller flera personliga berättelser.

Innovationsgillet är baserat på vetenskapliga metoder och teorier, och syftar till att förtydliga innovationspotentialen i ett specifikt område, och de processer som måste till för att uppnå potentialen. Dessutom syftar gillet till att bygga broar mellan aktörer som vanligtvis kanske arbetar i organisatoriska stuprör, och på så vis skapa en effektiv samverkansplattform för fortsatt utveckling. Ett innovationsgille genomförs i sex steg som leds av en moderator.

Berättelserna tar upp personliga erfarenheter av en frågeställning eller ett problemområde, varpå alla deltagare får reflektera över varför situationen uppstod, hur man kunde gjort annorlunda och vad som krävs för att förändra situationen. Sedan utses insatsområden och i ett grupparbete tas insatser och lärdomar fram.

Efter gillet ser Livsmedelsakademin till att samordna och hålla liv i processen och initiativen som identifierats och som ska tas vidare i samverkan.

“Det var bra att ni höll i struktur och agenda – annars hade diskussionerna nog lätt spårat ur med så många yrkesområden och kompetenser i samma rum.”

“Berättelserna och grupparbetet var kanon, så många tankar och idéer…”

“De fina diskussionerna och samtalen tar jag med mig!”

Vill ni att vi ordnar ett innovationsgille eller en workshop kring en specifik frågeställning?
Hör av er till oss så hjälper vi er vidare!