Småskalig lösning för beredning av proteingrödor

Körslätts gård i Kvidinge är en ekologisk lokal kraft i det gröna proteinskiftet. Här odlar Magnus och Lotta bland annat gröna ärter och lupiner.

Den 8 mars var projektet Skånebönan med när Länsstyrelsen Skåne och projektet Mera Eko bjöd in till studiebesök på gården.

Lönsamhet och avsaknad av inhemska beredningsanläggningar är de största orsakerna till att det inte odlas mer baljväxter i Sverige. Genom ekologisk odling, en egen skal- och rensanläggning, samt Nordisk Råvaras webbutik som säljkanal, har dock Körslätts gård hittat sin nisch på marknaden.

Besöket på gården syftade på att se den småskaliga anläggningen i verkligheten. Utöver större anläggningar för kokning och proteinframställning behövs det även denna typ av gärdsnära lösningar för att öka lönsamheten i odlingen av baljväxter och få fler odlare med i proteinskiftet.  

En del av diskussionen på gården handlade om att regelverket inte hinner ändras i takt med bästa odlingspraxis och att en stor del av eko-företagares tid går åt till pappersarbete på grund av höga rapporteringskrav. Här finns det mer att bita i för våra myndigheter för att förenkla för företag.  

Studiebesöket samlade en bra mix av odlare, representanter från näringslivet, Region Skåne, Länsstyrelsen, politiken och föreningar som alla visade ett stort intresse för att jobba för att konsumtionen och livsmedelssystemet ska göra det möjligt för ett lönsamt och diversifierat lantbruk.

Efter studiebesöket bjöd Källunda gård på ekologiskt fika från egenodlat spannmål i vacker gårdsmiljö.

Publicerat

i

av

Etiketter: