Gör gröna val till en vana

”Företag kan göra de gröna valen, men det är inte lätt att ändra gamla vanor. Därför vill jag lära mig om hållbar tillväxt tidigt, och projektet GO- kändes som en utmärkt möjlighet”. Så säger Daniel Gezavati på Mossagården, en av deltagarna i vår utbildningsserie inom projektet GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen.

Jag ser stora möjligheter för företag att förenkla och påskynda en klimatomställning i samhället, och jag vill vara med och påverka.

Det var inspirerande att medverka i workshops där vi fick höra hur andra livsmedelsproducenter arbetar för att minska sina klimatavtryck. Det är mycket jag tar med mig från projekt GO bland annat:

 Hur betydelsefulla interna utredningar är

Interna utredningar leder ofta till såväl hållbara som ekonomiska vinster. Genom att ifrågasätta gamla arbetsmetoder kan företag antingen bli ännu säkrare och stoltare över de metoder de använder, eller lära sig om sina brister och utveckla samt effektivisera dem.

Communication is key

Genom att företag på sin hemsida eller andra kanaler är öppna med de gröna val de tar kan de inspirera både konsument och andra producenter att göra gröna val. Ta Patagonia som exempel. Eftersom marknaden blir allt mer miljömedveten ger hållbar utveckling och gröna val konsumenten trygghet.

Det finns hopp

Att se hur andra företag jobbar med hållbarhet gav mig större hopp för mänskligheten och planeten. Om vi prioriterar miljön kan förändring faktiskt ske.

Jag rekommenderar alla som driver företag att ständigt se över hur de kan förminska sina klimatavtryck, och att gå denna kurs är ett stort steg i rätt riktning.


Projekt GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen drivs av Livsmedelsakademin tillsammans med Packbridge och Krinova. Här kan du läsa mer.


Publicerat

i

av

Etiketter: