Människor i ett rum som tittar på en whiteboard med uppklistrade lappar

Omvänd pitch med Orkla Foods Sverige

I slutet av oktober träffades ett 15-tal små livsmedelsföretag och Orkla Foods Sverige för att se hur det skulle kunna bli ett samarbete dem emellan. Diskussionerna synliggjorde både behov och möjligheter.

Så här säger Orkla Foods Sverige om mötet med de mindre företagen:

 • Vi fokuserar gärna på innovationer och samarbete inom matsvinn, växtbaserat och klimatsmart.
 • Vi ser gärna samarbeten, på olika sätt, för att skapa innovationer, processer och system som gynnar nytänk i branschen och som skapar goda och hållbara produkter.
 • Orkla Foods Sverige har en hög kompetens i hela värdekedjan och välkomnar samarbeten och innovationer i alla delar. Vi kan också tänka oss att dela med oss av vår kunskap, genom exempelvis mentorskap, bollplank och dialog.

Efter att Carolina Tengblad, (Development Manager) och Anders Högberg, (Research & Strategic Partnership Manager) på Orkla Foods Sverige berättat vilka trender och utvecklingsområden de ser, var det dags för företagen att diskutera behov och möjligheter för samarbete. Här följer några exempel på vad man diskuterade.

Behov från små företag som Orkla skulle kunna möta:

 • En plattform för att kunna förmedla kunskap och hjälpa till och svara på frågor, t ex om lagar, standarder och regelverk.
 • Platser för produktion, hjälp till med logistik och transporter.
 • Ett accelerationsprogram eller mentorskap för att hjälpa företag att växa.
 • Garanti för att det man odlar eller producerar blir köpt.
 • Mötesplatser mellan stora och små, t ex speed-dating.

Möjligheter där små-och medelstora företag och Orkla skulle kunna mötas:

 • Orklas restauranger skulle kunna vara ett sätt att testa produkter i mindre skala.
 • Mindre företag har ofta kunskap kring ungas livsstil, konsumtionsmönster och hur man kommunicerar med dem. Låt dem inspirera Orkla och dela sin kunskap.
 • Se vad man kan göra tillsammans för att skapa nya produkter från Orklas biprodukter och matsvinn. Idag går merparten av svinnet till djurfoder och energi. Här finn behov av innovation och nytänk.

Orkla Foods Sverige är ett av landets största livsmedelsföretag med nio anläggningar och 33 varumärken, varav fyra är Felix, Abba, Frankful och Anamma. Företaget har fokus på lokal produktion och lokala råvaror.  

Hållbarhet är utgångspunkten i Orklas affärsstrategi ”Gör gott tillsammans”. Här finns fem hållbarhetspelare: miljöengagemang, hållbara inköp, näring och välbefinnande, säkra produkter, människor och samhälle.

Mötet mellan Orkla och SMF var en insats inom projektet GO, som drivs av Livsmedelsakademin i samarbete med Krinova och Packbridge. Läs mer här.


Publicerat

i

av

Etiketter: