Många hållbara initiativ på gång

Hållbarhetsarbete och ökad vinst kan gå hand i hand. Hur detta går till diskuteras i vårt projekt GO. Vi ser många goda exempel på initiativ och vilja till hållbar utveckling hos små och medelstora företag, men också utmaningar.  Exempelvis hur man kan minska spill av råvaror, få till fossilfria förpackningar förkorta transporterna, samla in förpackningar för återvinning, minska energiförbrukningen för frysar eller rena avfallsvatten.

Här kan du se en kort film där Sproud berättar om sin hållbarhetsresa:

Kommande workshoppar för systemförändring

Vill du vara med och utveckla det skånska innovationsstödsystemet utifrån start ups och små och medelstora livsmedelsföretags verkliga behov för hållbar tillväxt? Här är datum för nästa workshop.

14 november kl: 13.00 – 16.00
Plats: Krinova Incubator & Science Park, Kristianstad
Syfte:  att konkretisera identifierade luckor som finns i stödsystemet samt skapar samsyn och samarbeten som möter livsmedelsföretagens behov.

Läs mer och anmäl dig här. https://www.livsmedelsakademin.se/go-grow/#workshop

Stora företag söker samarbetsmöjligheter med SMF

Omvänd Pitch är ett upplägg där vi vänder på det traditionella pitchförhållandet. Istället för att Startups och SME företag presenterar sina produkter och koncept gör vi tvärtom. Stora företag ger en inblick i sina utmaningar, behov och utvecklingsområden där de ser att samarbete med Startups och SME företag skulle vara gynnsamt. SME företag får då möjlighet att utbyta kunskaper, identifiera insatsområden, samarbetsmöjligheter, finna luckor och eventuellt nya affärsområden samt diskutera strategiska planer framåt.

Nästa tillfälle att lyssna till pitchar från stora företag.

27 oktober – Orkla Foods & Culinar

Klicka här för mer information och anmälan

Kontaktperson: olof@packbridge.se


Publicerat

i

av

Etiketter: