Kompetensframgången hos Nablus Mejeri

Bättre organisering, ökad effektivitet och fokus på visionen. Detta och lite till är resultatet från de workshops som vi genomfört tillsammans med Nablus mejeri under sommaren i projektet Kompetensframgången.

Familjeföretaget Nablus mejeri har de senast 10 åren producerat hantverksostar och handrullade yoghurtbollar efter sina egna familjerecept. Den lilla fabriken ligger i Malmö och mjölken hämtas från närliggande gårdar.

Genom projektet Kompetensframgången livsmedel fick vi och IUC Syd möjlighet att besöka Nablus Mejeri i juni för att prata kompetensbehov. Under två workshops arbetade vi tillsammans för att kartlägga företagets nuläge, samt blickade framåt för att se vart företaget vill röra sig och hur detta skulle kunna ske just genom kompetensförstärkning.

– Som del av ett litet familjeföretag kan det vara lätt att fastna i en viss syn på saker och hur man ska jobba. Då är det väldigt bra att få input och nya tankar utifrån. Workshopsen har hjälpt oss att tänka om lite och kolla åt andra håll än vi brukar, berättar Rawi Godeh, försäljningschef på Nablus när vi intervjuar honom om vad de har fått ut av projektet tre månader efter våra workshops.

Rawi Godeh, försäljningschef

Vad är det viktigaste resultatet från sommarens workshops?

– Vi insåg bland annat att vi behövde utveckla hur vi är organiserade, alltså vem som jobbar med vad och hur detta görs, berättar Rawi.  

Han fortsätter beskriva att det redan har skett förändringar i det interna arbetssättet, med bättre intern kommunikation och uppföljning av viktiga saker, samt ökad effektivitet.

– Jag jobbar mer och mer med det jag faktiskt ska jobba med, alltså försäljning, fortsätter Rawi.

Men samtidigt, som i alla mindre företag, så gäller det fortsatt att vara beredd att hoppa in och jobba där det behövs från dag till dag.

Vilka konkreta kompetensbehov har ni insett att ni har för tillfället?

– Genom att fundera mer över hur man är organiserad och hur man ska jobba så dyker de mer konkreta behoven upp, förklarar Rawi. Vi skulle till exempel vilja bli bättre och våga tänka större vad gäller produktutveckling. Vi har fattat att vi fastnat lite och inte vågat ta steget till att lansera nya typer av produkter.

Även inom försäljning och marknadsföring finns utvecklingsbehov enligt Rawi:

– Vi har massa som vi vill kommunicera som vi inte ännu gör. Det handlar till exempel om att prata mer om våra värden och vår vision. Nablus är inte ett bolag, det är något väldigt personligt. Vår familj vill sprida och dela med oss av det vi gör i form av närproducerat hantverk och mattradition till så många som möjligt. 

Under hösten kommer vi på Livsmedelsakademin och IUC Syd att genomföra liknande workshops ute hos fler företag för att kartlägga och klargöra kompetensbehoven. Nästa steg därefter är att erbjuda vissa typer av utbildningar. Förhoppningen är att dessa kommer att hjälpa bland annat Nablus Mejeri att komma ännu längre på sin tillväxtresa.

Genom projektet Kompetensframgången livsmedel erbjuder vi små och medelstora företag i livsmedelsindustrin i Skåne en behovskartläggning för att synliggöra framtida kompetensbehov. Målet är att hjälpa företagen att säkra de kompetenser som behövs för att främja framtida tillväxt, hållbarhet och global konkurrenskraft. Projektet drivs av IUC Syd och Livsmedelsakademin och finansieras av Tillväxtverket och Region Skåne. Vill du veta mer, kontakta Amanda Allvin.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: