De outnyttjade resurserna kan vara lösningen på många stora samhällsproblem

Vad som började som ett spännande och brännande ämne, gick på kort tid till att bli glödhett. Från att vi började planera The Conversation med temat restflöden och sidoströmmar, så har förutsättningarna för livsmedelsnäringen tagit en helt ny riktning och vikten av att hitta nya sätt att ta hand om och utnyttja alla resurser i livsmedelskedjan och bli mer cirkulära har på kort tid blivit en fråga om nödvändighet snarare än en fördel.

Ju mer vi vänder och vrider på det desto tydligare blir det att lösningen på många stora samhällsproblem kan hittas i just restflöden och sidoströmmar. Om vi blir bättre på att ta hand om dem och integrera dem i kärnverksamheten. Att få in en cirkularitet i systemet skulle innebära bättre miljö och klimat, och samtidigt bättre ekonomi för företagen. Det skulle också kunna leda till bättre förutsättningar för en mer robust livsmedelsnäring i Sverige med högre självförsörjningsgrad.

Samtalet tillsammans med Maria Béres från The Absolut Company och Gunnar Thelin från Ekobalans Fenix AB bjöd på många viktiga diskussioner om vad som faktiskt behöver göras för att fler företag ska kunna bli mer cirkulära, och vilka förutsättningar och möjligheter som finns i att ta bättre hand om restprodukterna som idag inte används eller inte nyttjas till sin fulla potential.

Det blev tydligt att samarbete är nyckeln till framgång. Aktörer, stora som små, behöver jobba tillsammans, dela erfarenheter, lära av varandra och hjälpa varandra för att komma framåt.

Lantbruket behöver få stöttning för att ställa om, så att de kan få lönsamhet och bli den leverantör som livsmedelsindustrin behöver. Utan lantbruk med lönsamhet så kommer inte livsmedelsindustrin klara sig. Vi kan inte fortsätta som vi gör idag, med ett lantbruk som verkar degenerativt, det vill säga utarmar jorden. Genom att ställa om till ett regenerativt lantbruk kan vi däremot öka effektiviteten, men då behöver livsmedelsindustrin hjälpa lantbruket så att de kan ta sig vidare in i framtiden.

Även om kris är en underliggande faktor i samtalet så hade talarna en hoppfullhet för framtiden. Det finns potential för en starkare livsmedelsnäring i Sverige och många problem går att lösa, men vi måste börja arbeta tillsammans. Fler måste driva samma fråga, skapa nya regler och incitament, för att ändra förutsättningarna för livsmedelsnäringen.

Lyssna på hela samtalet och inspireras, och fundera på vad du och ditt företag kan göra för att ta denna fråga vidare!

Tack till våra gäster:

Maria Béres, kommunikationsansvarig på The Absolut Companys produktionsanläggning, Åhus
Gunnar Thelin, Fil. dr i växtekologi och grundare av Ekobalans Fenix AB

Publicerat

i

av

Etiketter: