Unga, identiteten & maten

Dagens unga driver och engagerar sig i klimatskiftet. En fjärdedel av landets unga mellan 18-29 år tänker dagligen på klimatförändringar, och begreppet klimatångest är centralt. Att äta och konsumera rätt och hållbart för sin egen och planetens skull är viktigt, men ger också status och en identitet. De ungas attityder, drivkrafter och förväntningar skiljer sig från tidigare generationer, något som kan ge upphov till krockar och missförstånd. För livsmedelsnäringen är det viktigt att förstå de ungas drivkrafter, inte bara för att möta dem som konsumenter utan för att kunna attrahera dessa engagerade människor till att arbeta i näringen i framtiden.

Fr v: Lovisa Sterner, Fiona Hay, Lotta Törner

I ett samtal mellan Lovisa Sterner, livsstils-expert med fokus på generationsfrågor, Fiona Hay, student på Lunds Universitet med stort intresse för livsmedel och medlem i Livsmedelsakademins studentnätverk, och Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin, diskuterade de hur unga ser på livet, arbetet och sin egen konsumtion. Lovisa menar att den yngre generationen har andra drivkrafter och har skiftat i vad de drömmer om. Om drömmen förr handlade om att jobba hårt för en strålande karriär har det nu bytts ut mot drömmen om att vara framgångsrik och prestera inom både arbete, sina relationer och sin hälsa – samtidigt. Samtidigt ställer de höga krav på sina arbetsgivare. Fiona Hay som själv är student, säger att hon tar för givet att företaget har ett bra hållbarhetsarbete, och att hon söker efter en arbetsplats där hon känner sig sedd och har möjlighet att påverka företaget. Det bekräftas av Lovisa som talat med unga arbetssökande som menar att de antingen ifrågasätter eller kan tänka sig att välja bort en arbetsgivare. En anledning till det är ifall självklarheter som sopsortering inte fungerar på arbetsplatsen. I samma anda kunde en ung tjej också tänka sig att dumpa en kille om han köpte och åt ”fel” mat, för vad har han då för värderingar egentligen?

Maten har blivit en identitetsmarkör, som visar vem du är och vad du står för. Vad du äter, eller framför allt vad du inte äter, säger mycket om dig som person. Samtidigt har dagens unga en flexibel inställning som kan förvirra. Tidigare handlade vegetarianism för unga om att inte äta kött, men idag kan även en vegetarian äta kött ibland. Det handlar om att det är viktigast att vara klimatsmart och konsumera hållbart, vilket gör att man kan tänka sig äta kött om det exempelvis minskar matsvinnet. Denna pragmatism beror enligt Lovisa delvis på att unga idag är mer kunniga om mat, och att de reflekterat och skaffat sig en värdegrund kring mat.

Det har på vissa sätt aldrig funnits så bra förutsättningar för livsmedelsnäringen att ta positionen som de hetaste arbetsgivarna för unga som vill förändra världen till det bättre. Men för att komma dit behöver vi förstå deras engagemang, drivkrafter och krav. För att bättre förstå dem, både som konsumenter och framtida medarbetare, rekommenderar Lovisa:
Vad ödmjuk och lyssna på den yngre generationen, och vad de egentligen säger.

En bra start för att få mer kunskap och insikt är förstås att lyssna på hela samtalet mellan Lovisa, Fiona och Lotta. Här kan du lyssna och titta i efterhand (30 minuter samtal – 15 minuter frågor).

The Conversation

The Conversation är Livsmedelsakademins samtalsserie om framtidens mat, dryck och måltid. Här svarar våra inbjudna samtalspartner på brännande frågor utifrån ett givet ämne. Vi väljer våra gäster med omsorg, och garanterar ny kunskap och nya insikter.

Samtalet sänds digitalt, där du som tittar kan ställa frågor till gästerna. Samtalet kan också ses i efterhand här på vår hemsida. The Conversation anordnas fyra gånger per år. Anmäl dig till Livsmedelsakademins nyhetsbrev eller håll koll på vår kalender för att inte missa nästa tillfälle.

Se alla The Conversation


Publicerat

i

av

Etiketter: