If you can’t beat ’em, eat ’em!

Svartmunnad smörbult, en invasiv fisk-art som snabbt spridit sig i Östersjön, exempelvis i Gdansk-bukten där den nu helt dominerar bland fiskarna vid kusten. Den finns sedan 10 år i Sverige, just nu vid bland annat blekingska kusten med siktet söderut. Det är en liten fisk som ökar snabbt i antal, blir dominerande och kan rubba de befintliga ekosystemen och förutsättningarna för de fiskar som lever där nu.

Modiga smörbultar

Forskaren Anders Persson, Lunds universitet, som forskat på fiskarnas personligheter menar att ”Modiga smörbultar leder spridningsfronten”. Det är en av anledningar till att fisken sprider sig med hela tre mil om året. Än så länge vet vi inte helt hur stora inverkningar som smörbulten har på våra svenska kuster, men flera projekt är igång och fler planeras av bland annat vår samarbetspartner Marint Centrum, för att ta reda på mer. I projekten undersöker de också hur vi bäst tar tillvara på den svartmunnade smörbulten som en resurs.

Invasiv och aggressiv men smaklig

En av de positiva sakerna med just denna fisk är att den är riktigt god! Enligt de som testat är den ungefär som en blandning mellan abborre och gös. Så ett effektivt sätt att stoppa dess framfart är att äta upp den. I USA där problemet med invasiva arter är uppmärksammat på ett annat sätt hos allmänheten finns en rörelse som går ut på att bekämpa olika invasiva arter genom att äta dem: ”invasivorism”, med slagord som ”Eat the Invaders” och ”If you can’t beat ’em, eat ’em”. Om du i framtiden skulle se en svartmunnad smörbult på menyn eller i fiskdisken får du dubbelt gott på din tallrik, en god fisk men du bidrar också till att bevara ekosystemen där den är fiskad.

Här kan du höra forskaren Susanna Minnhagen berätta om den svartmunnade smörbultens potential som matfisk i P4 Kristianstad:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=7382808

En mångfald av fisk på tallriken för miljöns skull

Vi behöver lära oss att äta en större mångfald av fiskarter, både invasiva arter som svartmunnad smörbult, som men också underutnyttjade fiskar som finns naturligt i våra vatten. Exempelvis skrubbskäddan, iden, tobis eller skarpsillen. Den lilla skarpsillen används i nuläget mest till foder till andra fiskar, men gör sig utmärkt på buffébordet som rökta och inlagda i olja eller friterade som snacks. Med en större variation av fisken på din tallrik gynnar du naturen och fiskbestånden på flera sätt. Dels minskar fisketrycket på respektive bestånd om du varierar vilken fisk du köper och äter. Det blir också enklare att äta fisk i säsong, när just denna fisk är speciellt bra och god. Nu i januari har exempelvis precis skarpsillsfisket dragit igång vid kusten på östra Skåne, men du får vänta fram i april-maj innan skrubbskäddan och andra plattfiskar börjar bli feta och matiga. Ytterligare en positiv aspekt är att dessa arter kan fångas av våra lokala fiskare som bedriver ett hållbart kustnära fiske där de värnar om havet och där deras fiske bidrar till att vi har levande kustbygder och hamnar.

Nyfiken på att veta mer om smörbulten? https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/frammande-arter/svartmunnad-smorbult/

Omslagsbild: Peter van der Sluijs

Om projekt Färsk fisk från hav till bord

I projekt Färsk fisk från hav till bord arbetar vi tillsammans med fiskenäring, grossister, handel, krögare och offentliga kök för att den lokalt landade fisken från kustfisket ska bli en självklarhet i butiksdisken, restaurangmenyn och på matborden. Projektet arbetar för att stödja hållbart fiske i södra Östersjön där tillgången till färsk fisk ökar, småskaligt kustnära fiske gynnas och fiskesamhällena lever. Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden via LEADER Sydöstra Skåne.


av

Etiketter: