Nu börjar arbetet för att nå en nollvision för undernäring hos äldre till 2030!

Tillsammans med 12 partners börjar vi i Livsmedelskademin nu arbetet mot att utrota undernäringen bland äldre. Under de kommande åren ska vi, genom att sätta individen i centrum, genomföra en systeminnovation som ska kunna användas i Sveriges alla kommuner och regioner.

Den 14 november stod det klart att Vinnova väljer ut Livsmedelsakademins innovationsmiljö som en av fem miljöer som får finansiering inom ramen för Visionsdriven hälsa. Vår så kallade innovationsmiljö är en stark sammanslutning av 13 partners från näringslivet, offentlig verksamhet, och akademin och tillsammans ska vi arbeta mot en nollvision för undernäring hos äldre till 2030!

Undernäring hos äldre är ett komplext men högst lösbart problem. Centralt i vårt arbete kommer vara att vi vill förändra systemet och sätta den äldre individen i centrum. Till höger finns de mål vi arbetar mot initialt.

Under de kommande åren kommer vi att testa och utvärdera olika individcentrerade lösningar i Kävlinge kommun och Enskede-Årstad-Vantör stadsdelsförvaltning i Stockholm. Exempel på lösningar som ska testas är en digital plattform för att tidigt identifiera äldre i risk för undernäring och en matkasse med små, näringstäta mål för äldre som blivit utskrivna från sjukvården. Dessutom kommer vi arbeta med lösningar som minskar den äldres ensamhet, utvärdering av myndigheternas riktlinjer och stöd, samt undersöka kunskapsbehovet kring mat och måltid. För att insatserna ska bli bestående kommer det även vara av största vikt att kunna påvisa att de förebyggande åtgärderna kostar samhället mindre än vad undernäringen gör.

Fram till 2023 arbetar vi med de fem delmålen ovan.

Torsdagen den 12 december träffades kärnteamet med representanter från alla 13 partners för att påbörja vårt viktiga arbete. Den kommande våren kommer mestadels gå åt till att planera de olika insatserna, men redan i februari startar ett av pilotprojekten. Detta leds av Fredrik Koffner från Cuviva och syftar till att utveckla och testa digitala kommunikationslösningar för att identifiera undernärda äldre tidigare. I Cuvivas pressmeddelande 12 december säger Fredrik Koffner:

– I dagsläget saknas det bra lösningar för att tidigt förutse undernäring av äldre. Därför känns det bra att få bidra till nollvisionen genom vår expertis om digitala kommunikationslösningar i vården.

– I dagsläget saknas det bra lösningar för att tidigt förutse undernäring av äldre. Därför känns det bra att få bidra till nollvisionen genom vår expertis om digitala kommunikationslösningar i vården.

Fredrik Koffner, medgrundare Cuviva

Vill du veta mer om Nollvisionen? Läs mer här, eller kontakta projektledare Amanda Allvin, amanda.allvin@livsmedelsakademin.se

Innovationsmiljön Nollvision för undernäring hos äldre leds och koordineras av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova. Övriga deltagande partners är: Kävlinge kommun och Enskede-Årstad-Vantör stadsdelsförvaltning i Stockholm – testbäddar under projektet. Företagen Findus, Fazer Food Services, Orkla Food Sverige, Bergendahls, Mathem.se och Cuviva – utveckling av innovationer och lösningar. Livsmedelsverket och Socialstyrelsen – utveckling av policys och nationell spridning av resultaten. Högskolan Kristianstad – utveckling av utbildningar och mätetal. Jämställd Utveckling Skåne – genus- och jämställdhetsperspektiv.av

Etiketter: