Unikt stöd och rådgivning till fiskenäringen

Sveriges kustnära fiskare lever och arbetar i en tid av förändring där sälar, skarvar, begränsningar och stopp gör det svårt att bedriva ett lönsamt fiske. Men det finns ljusglimtar och möjligheter till att tjäna mer pengar på den fisken som man har möjlighet att ta upp både i dagsläget och i framtiden. Det finns idag många skånska butiker, restauranger och konsumenter som väljer att köpa närproducerad mat. Det innebär också att det finns en efterfrågan på lokalt landad fisk från kustnära fiske. Det kustnära fisket är viktigt och hållbart, och genom att berätta om detta för kunder och konsumenter kan fisken säljas till ett högre pris. Därför erbjuder vi nu kurs som stöd för företagare inom fisknäringen.

Praktiskt inriktad kurs som väg till lönsamt företagande

Livsmedelsakademin och Marint centrum erbjuder en unik kurs med rådgivning & inspiration för att stötta fiskenäringen att höja sin lönsamhet. Ett begränsat antal fiskare och fiskföretagare har möjlighet att undersöka och lära sig mer om att vidareutveckla sitt företagande, med utgångspunkt i fisket och de förutsättningar som finns nu och i framtiden. I kursen ingår också en resa inom norra Europa för studiebesök hos fiskare för att lära och inspireras av hur de arbetar.

Inspiration & annorlunda sätt att tänka och arbeta

Vi diskuterar igenom företagets nulägessituation med var och en, i förhållande till torskfiskestopp, andra faktorer i omvärlden och de egna förutsättningarna. Vi diskuterar tillsammans i grupp kring utvecklingsmöjligheter mot den skånska marknaden, men också alternativa intäktsmöjligheter genom projekt för exempelvis redskapsutveckling. Kursträffarna ger deltagarna en chans att lära sig mer, inspireras och utvecklas efter egna villkor och mål. Du får ta del av kunskap och inspireras genom studieresor hos fiskare både inom och utom Sverige. Du har också enskilda samtal med rådgivning. Under kursen omsätter deltagarna sina nya kunskaper direkt i sin verksamhet.

Kursen innebär:

Start: November 2019
Avslutning: Mars 2020

  • Fem gruppträffar. Innehållet i träffarna anpassas efter vad kursdeltagarna vill fokusera på.
  • Individuell rådgivning, upp till 10 timmar rådgivning per person.
  • Studieresa till fiskeläge i Europa, våren 2020 (ca 3 dagar)
  • Möjlighet att träffa och att testa samarbeten med skånska handlare, krögare, butikspersonal, m fl. som vill sälja och servera lokal fisk.

Kursen är kostnadsfri.


För vem?

Kursen är för dig som är intresserad av att tjäna mer pengar på fisken genom att utveckla ditt företagande. Vi riktar oss till dig som är nyfiken på att veta mer om vad som efterfrågas av handel, restaurang och konsumenter. Du kan delta om du är yrkesfiskare eller fiskföretagare som har direkt kontakt med yrkesfiskare (dvs fångstmottagare) enligt dessa kriterier:

  • Aktiv som yrkesfiskare, med fisket som huvudsaklig sysselsättning, eller som har som mål att fisket ska vara den huvudsakliga inkomstkällan.
  • Bedriver kustnära fiske, det vill säga daglig landning av fisken.
  • Fiskar i område 23 – 25.

Du kan delta även om du inte fiskar i nuläget och/eller får stillaliggande-ersättning, med förutsättning att övriga krav uppfylls.

Är du intresserad? Välkommen på informationsträff 15 november!

15 november, kl 13 – 15:30, hos Buhres på Kivik

Du är välkommen till en första träff för att få veta mer om kursen och kursmomenten. Du kommer också träffa handlare, butikspersonal och krögare som är intresserade av att köpa lokal fisk. Efter informationsträffen får de som är intresserade lämna in en ansökan om att delta i kursen.

Skicka din anmälan senast 11 november till projektledare Elin Pettersson.
Via e-post: elin.pettersson@livsmedelsakademin.se
Via telefon: 0703 – 62 22 26

Ange:

  • Namn, e-post-adress & telefonnummer
  • Ange vilken typ av fiske du har, eller vilken typ av verksamhet du driver
  • En kort rad om vad du är nyfiken på att veta mer om under informationsträffen.

Vill du köpa lokal fisk från skånska fiskare?

Att kunna erbjuda färsk lokalt fångad fisk till sina kunder och gäster ger ett unikt mervärde. I kursen kommer deltagarna att arbeta med att utveckla annorlunda sätt att sälja sin fisk, där de tillsammans kommer testa nya koncept i samarbete med butiker, restaurang, förädlare, m fl.

Är du intresserad av att få förtur till den lokala fisken, anmäl ditt intresse för att vara test-partner i utvecklingen till kursdeltagarna. Kontakta projektledare Elin Pettersson.

Kontakt

Elin Pettersson, projektledare
E-post: elin.pettersson@livsmedelsakademin.se
Tel: 0703 – 62 22 26

Vesa Tschernij, biträdande projektledare
E-post: vesa.tschernij@simrishamn.se
Tel: 0414 – 81 91 66

Kursen är en del av projekt Färsk fisk från hav till bord där vi arbetar tillsammans med fiskenäring, grossister, handel, krögare och offentliga kök för att den lokalt landade fisken från kustfisket ska bli en självklarhet i butiksdisken, restaurangmenyn och på matborden. Projektet arbetar för att stödja hållbart fiske i södra Östersjön där tillgången till färsk fisk ökar, småskaligt kustnära fiske gynnas och fiskesamhällena lever. Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden via LEADER Sydöstra Skåne.


av

Etiketter: