Nu växlar vi upp varumärket Smaka på Skåne!

Nu välkomnar vi Skånes mat- och dryckesproducenter att bli medlemmar i varumärket Smaka på Skåne. Smaka på Skåne är ett starkt och etablerat varumärke som står för skånska premiumprodukter. Det finns nu möjlighet för små och medelstora producenter att använda Smaka på Skåne för att förstärka sin egen marknadsföring och kommunikation, som bland andra Österlenkryddor och Nablus Mejeri – Sweden har gjort vid mässor och marknader.

Många småskaliga livsmedelsproducenter och handlare har kunnat utvecklas och växa med vårt gemensamma varumärke, Smaka på Skåne. Nu vill vi på Livsmedelsakademin och handlare utveckla och expandera varumärket tillsammans med producenter.

Konceptet för Smaka på Skåne i butik drivs av Livsmedelsakademin i samarbete med ett antal handlare i Skåne sedan 2011. Det är utvecklat i samarbete med målet att utveckla Skåne som kulinarisk region genom att sätta fokus på lokal mat och dryck. Sedan arbetet med Smaka på Skåne i butik startade har det skett en enorm utveckling. Marknaden för både småskalig dryck- och livsmedelsförsäljning är etablerad. Vi har en handel som är engagerad, och vi har inte minst ett stort och fortsatt växande konsumentintresse för det lokala och det kulinariska Skåne. Därför ligger det helt rätt i tiden att vi tillsammans nu expanderar och utvecklar varumärket.

Vi har en kärngrupp av handlare och producenter som tror på konceptet och vill vara en del i en vidare satsning på både varumärket och på lokal mat och dryck. Detta vill de göra tillsammans med fler producenter, butiker och med stöd och ledning av Livsmedelsakademin. För dem, liksom för oss, är det viktigt att fortsätta bygga upp Skåne som en kulinarisk region, där den lokala maten och drycken är synlig, tillgänglig och av bra kvalitet. Starkare samarbeten och mer synlighet ger ett ännu starkare varumärke som gynnar alla.

Bli medlem

Nu kan du som småskalig eller medelstor producent bli medlem. Förutom del i ett varumärke som exponeras i ett stort antal butiker i Skåne får producenter inledningsvis:

– Ditt företag på en exklusiv lista där småskaliga livsmedelsproducenter och handlare enkelt kan få kontakt. Ett snabbspår in i handeln.

– Användning av varumärket för Smaka på Skåne i butik i dina egna försäljningsställen och i marknadsföring. Det ger möjlighet att kunna skylta upp dina skånska kvalitetsprodukter på olika platser.

– Marknadsför dig i egen regi eller tillsammans med andra producenter på olika evenemang, som mässor och marknader.

– Delta i våra uppskattade speed-dating. Här kan handlare och småskaliga producenter göra affärer, mingla med varandra och alla producenter får möjlighet till korta personliga säljmöten med inköpare på plats.

Du är också välkommen till Livsmedelsakademins nätverksträffar AfterWork fyra gånger per år och till Livsmedelsakademins dag.


Avgift

För producenter kostar det 3 000 kronor exkl moms per år att vara en del av varumärket Smaka på Skåne och vara med och utveckla Skåne som kulinarisk region.


Kriterier
Alla produkter och livsmedel som skyltas med Smaka på Skåne är tillverkade av ett litet eller medelstort företag i Skåne på huvudsakligen skånska råvaror, med en hantverksmässig framställning, utan onödiga tillsatser.

Livsmedelsakademins roll
De pengar som ni investerar i Smaka på Skåne kommer Livsmedelsakademin att använda för att stärka och utveckla varumärket utifrån behov och önskemål från producenter och handlare som är medlemmar.Referenser

En grupp producenter har sedan 2017 använt varumärket Smaka på Skåne för marknadsföring av sina produkter. Två av dessa är Cherztin Persåkre från Österlenkrydor och Rawi Godeh på Nablus Mejeri. De berättar gärna om hur de jobbat med varumärket och vad det inneburit för deras verksamhet.

Cherztin Persåkre, Österlenkryddor
Tel: 0411-55 06 06
E-post: info@osterlenkryddor.se

Rawi Godeh, Nablus Mejerier        
Tel: 0707-61 44 59
E-post: rawi@nablusmejeri.se


Intresserad?

Meddela via e-post senast den 30 september till elin.pettersson(at)livsmedelsakademin.se

Efter lansering av uppväxlingskampanjen har vi fått en del frågor, därför förlänger vi svarstiden till måndag 30 september. Du kan läsa svar på många av frågorna på Smaka på Skånes hemsida: www.smakapaskane.se/smaka-pa-skane-i-butik/hitta-till-butikerna/


För ytterligare information kontakta gärna Elin Pettersson, tel 070 362 2226, Jan Persson, tel. 070 833 3954, eller Lotta Törner, tel. 070 580 5909.


av

Etiketter: