PUSH

År 2035 ska matsystemet främja friskt liv för alla. Genom plattformen PUSH arbetar vi för ett hälsofrämjande matsystem för att nå denna mission. Vi vill skapa ett nytt narrativ om mat och fokuserar på matens roll för mänsklig hälsa och välmående. För att nå missionen till 2035 behövs en förändring i hur vi producerar, distribuerar och konsumerar mat. Detta driver PUSH genom samverkan, främjande av innovativa lösningar och missionsinriktade arbetssätt för snabb transformation.

Transformationsplattform för ett hälsofrämjande matsystem

En av vårt samhälles stora utmaningar är den accelererande ökningen av matrelaterad ohälsa – en av fyra personer riskerar idag att bli sjuk eller dö i förtid på grund av ohälsosamma matvanor. Detta är kostsamt för samhället och skapar ofta ett personligt lidande för den som drabbas. För att minska den kostrelaterade ohälsan behövs en grundläggande förändring – en transformation – av dagens matsystem, som i många fall faktiskt främjar ohälsa. Därför leder vi på Livsmedelsakademin en så kallad transformationsplattform för ett hälsofrämjande matsystem som vi kallar för PUSH – Platform for User-centric Sustainable Health through food.

Genom PUSH ska vi samla livsmedelsföretag, handel, offentlig sektor, hälso- och sjukvård med flera aktörer som på olika sätt påverkar vad vi äter. Missionen är att vi år 2035 ska ha ett matsystem som främjar ett friskt liv åt alla. Det ska helt enkelt vara lätt att göra hälsosamma val.

Mobilisering av hela matsystemet

Livsmedelsakademin leder PUSH tillsammans med Dietisternas Riksförbund, Föreningen Frisk Mat och Chalmers Tekniska Högskola. Vår gemensamma satsning är ett resultat av den mobiliserings- och lärprocess som vi alla deltog i under 2023, med fokus på Preventiv hälsa genom mat. För att nå den högt ställda missionen krävs en bred samhällsförankring och en mobilisering av en mångfald av aktörer i och utanför matsystemet. Aktörer kan engagera sig i PUSH bland annat genom att delta i Referensgrupper, Utvecklingsteam och att delta i olika typer av innovationsprojekt som bidrar mot missionen.

En av åtta innovationsplattformar för hållbara matystem

PUSH finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, genom en satsning som adresserar matsystemets utmaningar. Vinnova finansierar totalt åtta innovationsplattformar med ambitiösa omställningsmål och missioner som ska samla aktörer som vill samarbeta och experimentera med nya metoder för ett hållbart och hälsosamt matsystem.

Läs mer här: Ett nytt recept för matsystemet