Livsmedelsakademin leder satsning om preventiv hälsa genom mat

21 november 2022

Det behövs ett nytt recept för matsystemet. Därför samlar nu Vinnova målmedvetna och kreativa aktörer som vill bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem. Fem spetsområden har pekats ut och under det kommande året leder vi på Livsmedelsakademin arbetet med ett av dessa, nämligen Preventiv hälsa genom mat.

Vinnovas satsning för Ett nytt recept för matsystemet är en långsiktig insats för att möta de system- och policyutmaningar som hindrar innovation och omställning på matområdet. Fem spetsområden har pekats ut med potential att radikalt förbättra matsystemet:

  1. Regenerativ, resilient och naturpositiv matproduktion
  2. Proteinskiftet
  3. Food tech för framtidens mat
  4. Hållbara matvanor hos unga
  5. Preventiv hälsa genom mat

I stor konkurrens har vi på Livsmedelsakademin valts ut till att leda området kring Preventiv hälsa genom mat under det kommande året. Tillsammans med våra samverkanspartners Charlmers, Dietisternas riksförbund, Föreningen Frisk Mat, Hidden in Grains, Lunds universitet, Sveriges Stadsmissioner, Tomelilla kommun, Örebro universitet och Kostfonden kommer vi identifiera mål och bygga kapacitet för att skapa en långsiktig innovationsmiljö kring detta viktiga tema.

Preventiv hälsa genom mat fokuserar på hur vi arbetar med hälsofrågor kopplat till mat i Sverige och vilken påverkan maten har på hälsan. Visionen är att kopplingen mellan mat och hälsa i framtiden är självklar och en del av den preventiva hälsovården.

Är du intresserad av ämnet och vill vara med och bidra? Kontakta Douglas Almquist eller Amanda Allvin


Om Ett nytt recept för matsystemet: Forskningen är tydlig och branschen enig om att matsystemet behöver transformeras för att vårda både miljön och människors hälsa, samtidigt som det försörjer oss med mat, jobb och livskvalitet. Vinnovas insats Ett nytt recept för matsystemet ska bidra till att nyckelaktörer tillsammans bygger kapacitet och förutsättningar för innovation och hållbarhet i den svenska livsmedelskedjan.Publicerat

i

,

av

Etiketter: