Inbjudan till forskningsprojekt om solbruk

Region SKåne Dockplatsen 26, Malmö

  Att elfrågan är het och att den skånska energitillgången behöver förstärkas är vi alla starkt medvetna om. Livsmedelsakademin har under det gångna året lyft…