Framtidens lantbruk


Livsmedelsakademin besökte Borgeby fältdagar 2024 och tog del av intressanta möten och givande seminarium. Vi var inte ensamma, årets tema Framtidens lantbruk drog 19 900 och 415 utställare till fältet i Borgeby.

Rickard Karlsson, Mässansvarig Borgeby Fältdagar på HIR Skåne säger: ”Med temat Framtidens lantbruk vill vi lyfta frågor om allt från anpassning av produktion i fält och stall till vem som kommer driva våra lantbruk i framtiden.”

Vi noterade att flera olika utbildningsaktörer och finansiärer fanns med bland utställarna, det i kombination med att vi såg många unga människor bland besökarna måste tolkas som någonting positivt?

Olof Pålsson, växtodlingsrådgivare HIR Skåne säger: ”Aldrig förr har så få försett så många med mat. Lantbruket är en av de branscher som år efter år ökar sin effektivitet absolut snabbast och det investeras stora summor världen över på att förse lantbruket med nya innovationer, nya grödor, nya hjälpmedel och mycket annat som tillsammans skapar nya möjligheter.”

Lantbruk och livsmedelsberedskap

Livsmedelsakademin besökte Borgeby med flera olika frågeställningar i tankarna, däribland livsmedelsberedskap. Vi vet ju att vi behöver odla mer mat i Sverige för att öka vår försörjningsgrad och säkerställa robusta, fungerande livsmedelskedjor.

Olof Pålsson säger: ”Att öka odlingssäkerheten kommer stå på många lantbrukares agenda framgent. Det kan handla om bevattning och sortval men också om att fundera över arealen som odlas på och att prissäkra för att öka förutsägbarheten.”

Ju bättre vårt matsystem fungerar i fredstid och när allt ”är som vanligt”, desto högre sannolikhet blir det att vi har mat på bordet även när förutsättningarna blir annorlunda, oavsett om det är på grund av väder eller geopolitik.

Detta är en högaktuell fråga som tar plats även på den politiska agendan. På plats i Borgeby fanns även myndigheter och politiker, vår vd Ingrid Landgren fick till exempel en liten pratstund med landsbygdsminister Peter Kullgren.

Öka beredskap – cirkulera näring

Det svenska matsystemet är idag helt beroende av att importera konventionella gödselmedel och det påverkar både vår beredskap och vårt klimatavtryck negativt.

Vi lyssnade när CiNURGi och RISE höll sitt seminarie om framtidens gödselmedel. Det handlade om hur kommer vi igång med cirkulära lösningar, utmaningarna med konventionella gödselmedels stora klimatpåverkan, att fosfor som används är en icke förnybar resurs med mera.

Men, det finns alternativ, att använda cirkulära gödselmedel är ett steg mot ett mer hållbart, effektivt och resilient samhälle och lantbruk.

Vi ser fram emot att fortsätta följa utvecklingen av det svenska matsystemet, där primärproducenterna har en avgörande roll.


Publicerat

i

av

Etiketter: