Cybersäkerhet måste vara en del av vardagen

Det är mycket man som högsta ledning ska veta och ansvara för när det gäller cybersäkerhet. Detta och mycket mer fick vi lära oss om på senaste vd-nätverket, där Satu Björn från MSB, Johanna Cederström från AFRY och Gustaf Lorentz från Vellinge kommun deltog. Här är några nerslag från mötet:

Satu Björn, MSB

 • Arbeta med säkerhetskulturen i hela verksamheten, den ska sitta i ryggmärgen.
 • Bygg motståndskraft – titta på alla risker som kan hända, inte bara yttre hot, utan även misstag.
 • Ha bra rutiner för att rapportera incidenter till MSB, så att de kan jobba förebyggande och vägleda. Allvarlig störning ska anmälas till MSB så snart möjligt.
 • Det kostar mer att bli drabbad än att förebygga.

Johanna Cederström, Afry

 • 50 procent var drabbade enligt global undersökning. Genomsnittlig kostnad per attack: 1,24 miljoner euro.
 • Betala ALDRIG ut lösensumma.
 • Enligt lag måste alla organisationer jobba för ökad säkerhet.
 • Vds roll: att kommunicera internt hur viktigt det är. Ju kunnigare ledningsskicket är, desto bättre.
 • Ledningen kan bli avsatt och har personligt straffansvar. Kännbara viten.
 • Man är ansvarig att ha koll var riskerna finns i hela kedjan, inte bara den egna verksamheten.

Gustaf Lorentz, Vellinge kommun

 • Vellinge kommun drabbades av en it-attack mot Tietoevry.
 • 4,5 miljoner timmar har lagts ner på attacken, där all data låstes och krypterades.
 • Ex på förlorad data: hela socialtjänstens arkiv, skolbetyg, personaldokument, info om rörsystemet, va-fakturering.
 • Viktigaste lärdom: säkerställa att man får det man har köpt. De hade fått försäkringar om dubbel back up från sin IT-leverantör.
 • Vellinge ska nu ta in en it-konsult en gång om året för att kolla detta.  
 • Kommunen har slutat mejla internt – allt går över i Teams.

Publicerat

i

av

Etiketter: