Nytt regeringsbeslut som för oss närmare en nollvision för undernäring hos äldre

Regeringen ger nu Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram och sprida kunskap om mat och måltiders betydelse för att motverka ohälsa hos äldre personer. Det handlar om att minska risken för fallolyckor, öka det sociala välbefinnandet och minska risken för undernäring. Detta är ett fantastiskt initiativ som vi på Livsmedelsakademin applåderar! Det för oss ett steg närmare vår vision att ingen äldre ska bli undernärd!

Sedan drygt fyra år leder Livsmedelsakademin en nationell innovationsmiljö för att ingen äldre ska bli undernärd. Kunskap om matens betydelse är ett av de insatsområden vi pekat ut som helt avgörande för att målet. Våra andra fokusområden är att hitta de som riskerar att bli undernärda i tid, att få bort den ofrivilliga ensamheten som ofta leder till undernäring samt att beräkna vilka vinster som går att göra genom att förebygga undernäring i stället för att bota.

Alla dessa åtgärder måste hanteras för att vi på allvar ska få bort undernäring hos äldre. Och för att nå dit krävs engagemang i hela samhället, med den äldre i centrum. Därför är det bra att andra myndigheter men också Sveriges Kommuner och Regioner ska engageras i Livsmedelsverkets uppdrag. Det behövs samlade krafter kring en nationell nollvision för att ingen äldre ska behöva bli undernärd.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med Nollvisionen för undernäring hos äldre.

Här kan du läsa Socialdepartementets pressmeddelande om uppdraget.


Publicerat

i

av

Etiketter: