Framtidsprototyper mot ett hälsofrämjande matsystem

Den 25 april möttes vi av glada nyheter. Vi på Livsmedelsakademin kommer få delta i arbetet med hela TVÅ så kallade framtidsprototyper! Här kommer vi tillsammans med experter och spekulativa designers utforska möjliga framtider. Hur ser en framtid ut där ingen äldre är undernärd? Och vad händer om den kostrelaterade ohälsan fortsätter att accelerera – vem ska då kunna försvara vårt land?

Vad är en framtidsprototyp?

Båda prototyperna syftar till att gestalta behovet av ett hälsofrämjande matsystem, och kommer finansieras inom ramen för Vinnovas satsning om att gestalta framtidens hållbara lösningar inom mobilitets- eller matsystemet. En framtidsprototyp kan t.ex. vara fysiska objekt, digitala simuleringar eller fysiska miljöer som deltagare kan interagera med. Det handlar om att levandegöra framtiden på ett sätt som skapar dialog, engagemang och förändringskraft, och genom våra prototyper hoppas vi kunna inspirera nyckelaktörer att arbeta tillsammans med oss mot ett mer hälsofrämjande matsystem.

Välkommen till bords!

Den ena av våra framtidsprototyper bygger på vårt arbete med Nollvisionen för undernäring hos äldre, och kommer gestalta hur olika måltidssituationer kan komma att te sig för DIG när du är pensionär, i en framtid där nollvisionen är nådd och inga seniorer längre blir undernärda. Detta prototypprojekt kommer vi genomföra tillsammans med RISE och resultatet kommer bland annat kunna upplevas på Nollvisionens slutkonferens 21 november i Lund.

Värvningskontoret – är vi fit for fight?

Vår andra framtidsprototyp är mer av en ”provokatyp” och kommer gestalta en mer dystopisk framtid där Sveriges militära behov är stort, samtidigt som den kostrelaterade ohälsan har skjutit i höjden.

Vad händer när fyra av fem av dem som mönstrar till armén är i allt för dålig fysisk kondition för att klara av försvarets krav? I den här prototypen kommer vi arbeta tillsammans med Antrop, Dietisternas riksförbund och Frisk Mat.

Del av PUSHs projektportfolio mot ett hälsofrämjande matsystem

Dessa två projekt passar väldigt väl in i vår transformationsplattform PUSH.

– I PUSH arbetar vi för att mobilisera alla relevanta aktörer mot missionen om att matsystemet år 2035 ska främja ett friskt liv för alla. Med tiden hoppas vi ha en bred och inspirerande portfölj med olika typer av projekt som tillsammans kan bidra mot att missionen nås. Dessa två framtidsprototyper är fantastiska tillskott till PUSH:s portfölj och vi hoppas att de kan bidra till ökat intresse för hälsoutmaningen som vi idag står inför, säger Amanda Allvin, Livsmedelsakademins projektledare för PUSH.

Arbetet med PUSH startade i slutet av 2023 och befinner sig i viss mån fortfarande i startgroparna, men utöver dessa två framtidsprototyper så ingår redan sex prototypprojekt i PUSHs projektportfölj. Vi på Livsmedelsakademin leder ett av dessa; Hälsofrämjande budskap till seniorer. De övriga prototyperna fokuserar på barn och ungas matvanor, samt kostintervention i vården.

Om satsningen på framtidsprototyper

Totalt har 28 projekt för framtidsprototyper beviljats medel från Vinnova, varav omkring hälften kopplar till matsystemet. Projekten pågår från och med nu fram till januari 2025, och vi ser med spänning fram emot allt som vi kommer lära oss under processens gång. Vill du veta mer om våra prototyper? Kontakta Sara Tenor eller Amanda Allvin.