sex personer sitter på en scen, en av dem har en mikrofon i handen.

Skånebönan gav inspel till EU-politiken

Skånebönan har varit på konferens i Bryssel, representerad av Livsmedelsakademins vd Ingrid Landgren. Syftet var att utifrån fallstudier från hela värdekedjan, illustrera effekterna på social och miljömässig hållbarhet av det nuvarande matsystemet i Europa.

Skånebönan handlar om att få en ökad odling och förädling av baljväxter i Sverige. För att nå dit krävs simultana insatser i hela värdekedjan, annars hamnar vi i moment 22 där ingen vågar satsa i väntan på andra. Främst handlar det om ökad odling och investeringar i infrastruktur, nästa steg är att se till så att svinnet i matsystemet blir så litet som möjligt genom samarbete, innovation och produktutveckling. En förutsättning för Skånebönan har varit att kunna samla alla aktörer runt en gemensam målsättning.

Detta var vårt budskap till EU:s policyskapare för ett hållbart matsystem:
· Stötta unionens länder avseende baljväxter, det behövs både långsiktiga och stora projekt.
· Öka förutsättningarna för EU att konkurrera med hälsosamma/hållbara baljväxter. Se över lagstiftning vad gäller Novel Food, gensaxen NGT och offentlig upphandling – idag gynnas stora företag, inte de mindre och lokala.
· Öka finansieringsgraden i EU-utlysningar.

Konferensen hade titeln ”Europe North to South: food system challenge” och arrangerades av EEB tillsammans med svenska AirClim och Ecologistas en Acción från Spanien. Utgångspunkten var att hela värdekedjan är sammanlänkad, från jordbruk till handel, marknadsföring, detaljhandel, livsmedelssäkerhet, miljö, utveckling, forskning, utbildning, skatte- och socialpolitik, marknadsreglering och konkurrens.  Europa behöver ta vara på de möjligheter som erbjuds genom synergier i hela värdekedjan för att säkerställa att vårt livsmedelssystem ger hållbara försörjningsmöjligheter för jordbrukare, vårdar konsumenterna och bidrar till att återställa våra ekosystem.


Publicerat

i

av

Etiketter: