Workshop för att förstå varför individen gör ohälsosamma val

Den 12 mars genomförde PUSH sin första workshop med externa aktörer. Fokus låg på att förstå varför individen gör ohälsosamma val, bland annat genom att identifiera de hinder som finns i dagens matsystem – och insikterna, idéerna och lösningsförslagen haglade in. 

❓”Hur gör vi hållbart mer lönsamt för företag men samtidigt överkomligt för konsumenter?”

 ❓”Hur skulle vi kunna få ”nästa generation” att förknippa hälsosam och hållbar mat med njutning, smak och lust?”

❓ ”Hur kan vi få beslutsfattare att se våra matvanor som samhällets ansvar istället för en fråga om individens fria val?”

Det här var några av de utmaningar som formulerades när PUSH genomförde sin första systemkartläggningsworkshop! Deltagarna kom från vitt skilda delar av matsystemet: Cancerfonden, Folkhälsomyndigheten, Generation Pep, Hjärt-Lungfonden, Konsumentförening Stockholm, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket, Ljusgårda, Nollvision cancer, Orkla Foods Sverige, Plan’EAT, Svensk Dagligvaruhandel, Unicef Sverige, WWF Sverige och Ätbart, och
bidrog med alla sin expertis och erfarenhet.

Som vår projektledare Amanda Allvin berättade i senaste upplagan av vårt nyhetsbrev PUSH-notisen är det här en del av ett större kartläggningsarbete:
– Just nu undersöker vi i PUSH hur matsystemet och individen idag interagerar när det gäller ohälsosamma matval. Utifrån detta kan vi identifiera områden där förändring behövs och där de största möjligheterna finns. Detta kommer att lägga grunden för en “Roadmap” för hur vi i matsystemet gemensamt ska ta oss mot missionen.

Nu tar vi med oss workshop-resultatet in i en vidare analys, med syftet att försöka på djupet förstå det system som vi arbetar för att förändra.

Nästa tillfälle att hjälpa oss i systemkartläggningen kommer under Gastronord då PUSH anordnar två öppna workshops, läs mer här:


Publicerat

i

av

Etiketter: