Matsvinn, lagstiftning och innovativa samarbeten på senaste Vd-nätverket

Biotech Heights är Tetra Paks och Lunds universitets nya forskningshubb som ska leda till nya alternativa lösningar inom hållbar produktion av livsmedel och material. Visionen är att alla ska äta ny fermenterad mat varje dag år 2035. Biotech Heights blir en öppen innovationsmiljö med världsledande laboratorium och utrustning som både forskare och livsmedelsindustrin kommer kunna använda. Här kommer bland annat start ups kunna testa nya idéer och nya ingredienser kan utvecklas för hälsosammare och godare livsmedel.  

Idag kommer mer än en tredjedel av växthusutsläppen från hur vi producerar, bearbetar och förpackar livsmedel. 40 procent av all mat som produceras inte når tallriken. Den 1 jan 2024 träder EU:s avfallsförordning i kraft. I slutet av november är remissrundan för EU:s avfallsdirektiv slut. Förhandlingar pågår om att omvandla förpackningsdirektivet från 2019 till en mer bindande förordning. Och engångsplastdirektivet från 2019 har blivit strängare med åren. Nya EU-förordningar kommer kräva mer effektivt arbete mot matsvinn och samarbete i hela värdekedjan. Detta berättade Maria Ahlm från IVL om. Förpackningarna kommer behöva vara mer effektiva framöver. Anders Källman vd på Multivac berättade att deras vacuumförpackningar bidragit till att Citygross minskat sitt matsvinn med 63 procent.

Vi ägnade också en stund åt AI och hur det kan förenkla i vardagen. Frontpac inspirerade med hur låtit AI ta hand om en del manuella och tidskrävande arbetsuppgifter. Kanske kan AI vara en del av lösningen på den kompetensbrist vi ser runt hörnet.


Publicerat

i

av

Etiketter: