Riksdagsseminarium med Skånebönan

Som projektledare för Skånebönan var Livsmedelsakademin en av arrangörerna bakom ett riksdagsseminarium den 27 september, där syftet var att få politikens stöd för att öka odling och förädling av svenska proteingrödor såsom ärtor och bönor. Viljan finns i hela värdekedjan och nu behövs ökat stöd för att dagens positiva utveckling hos svenskt näringsliv, akademi och offentlig sektor inte ska avstanna.

Växla upp från regional till nationell nivå

Ett viktigt budskap till riksdagspolitikerna var att satsa nationellt. Skånebönan är en regional, tidsbegränsad handlingsplan, så som det ofta är i Sverige idag. Det finns flera liknande projekt. Vill vi undvika att dessa blir fragmenterade och fastnar i det småskaliga, behöver frågan gå från att vara en regional angelägenhet till att bli nationell.

Vi kan titta på andra länder gör, som har förstått vilken potential som finns i proteingrödor vad gäller ekonomiskt tillväxt, minskad miljöpåverkan och ökad livsmedelsförsörjning. En internationell kartläggning över olika länders ambitioner på området, visar bland annat att Kanadas vill producera och exportera 10 % av världens växtbaserade ingredienser och livsmedel. Storbritannien vill ersätta importen med egenproducerat. Och Danmark vill fånga 1 – 3 procent av den globala marknaden för växtbaserade livsmedel, här finns en tydlig strategi, en betydande finansiering och ett brett sektorstöd. Enligt samma kartläggning drivs satsningar främst av miljöhänsyn, mycket lite av livsmedelsförsörjning och inte alls av potentialen i ekonomisk tillväxt.

Det finns en enorm förändringskraft i matsystemet för en hållbar utveckling. Den måste vi ta vara på.


Publicerat

i

av

Etiketter: