Skånebönan lyfter proteingrödor till riksdagsnivå

Den 27 september är Livsmedelsakademin en av arrangörerna bakom ett riksdagsseminarium där syftet är att få politikens stöd för att öka odling och förädling av svenska proteingrödor såsom ärtor och bönor. Viljan finns i hela värdekedjan och nu behövs ökat stöd för att dagens positiva utveckling hos svenskt näringsliv, akademi och offentlig sektor inte ska avstanna.

Vinsterna med ökad odling av ärtor och bönor är stora och mångfacetterade. Det gynnar den biologiska mångfalden, jordhälsan och livsmedelsberedskapen i samhället. Det skulle även tillmötesgå konsumenternas önskan om mer svenskodlat då det vi odlar idag inte räcker till.

Många lantbrukare är beredda att odla mer proteingrödor, men vill inte stå för hela risken om skörden slår fel eller om efterfrågan uteblir. Det behövs mer forskning för att få fram grödor som går att odla i Sverige, som är motståndskraftiga, ger en stabil skörd och som kan utvecklas till livsmedel som konsumenterna efterfrågar. Livsmedelsföretagen vill köpa växtproteinet i form av mjöl eller annat extrakt som de kan utveckla produkter av, men förädlingsanläggningarna saknas i Sverige. Det uppstår ett slags moment 22 eftersom bristen på förädlingsanläggningar leder till att odlingarna blir mindre, och om det inte odlas tillräckligt är ingen beredd att investera i förädlingsanläggningar.

Den 27 september är Livsmedelsakademin en av talarna och vi lyfter fram vikten av att politiken ger den här utvecklingen en stadig hand i ryggen.


Publicerat

i

av

Etiketter: