Nu börjar vi transformera matsystemet

Igår, den 24 augusti, avslutades Vinnovas lärprocess för transformation av matsystemet. Här har vi på Livsmedelsakademin deltagit tillsammans med 50 andra organisationer. Vi har fått ta del av verktyg och insikter för att kunna bedriva missionsbaserat innovationsarbete och dessutom fått mängder av nya samarbetsytor. Dessutom har ett 50-tal konkreta innovationsidéer och ett 20-tal prototypidéer skapats genom programmet. Det ska bli verkligt spännande att se hur allt detta kommer tas vidare framöver – så att vi gemensamt kan skapa vår önskvärda framtid.

Vi på Livsmedelsakadmin har haft den stora ynnesten av att få leda teamet kring Preventiv hälsa genom mat under detta program. Vi har varit en heterogen grupp med deltagare från olika typer av organisationer och bakgrunder.

– Trots, eller kanske tack vare, att vi alla har gått in i processen med skilda intressen och åsikter så har vi fått till en fantastisk dynamik i vår grupp. Mycket är tack vare att vi alla har bottnat i en gemensam övertygelse om att vi behöver transformera systemet för att kunna skapa ett friskt liv för alla, berättar projektledare Amanda Allvin.

Under den avslutande dagen presenterades och diskuterades 15 olika prototypidéer som har skapats utifrån lärprocessen och flera av dessa är nu redo att tas vidare ytterligare ett steg. Inom ramen för temat preventiv hälsa genom mat siktar vi och teamet till exempel på att arbeta vidare med:

  1. En prototyp för ett digitalt stöd för att lära barn att äta mat genom att följa barnets utveckling, så att vi på ett så tidigt stadie som möjligt kan skapa goda matvanor
  2. En prototyp för en bred reklamkampanj med syfte att skapa ett normskifte kring matvanor
  3. ​En prototyp för hur vi skulle kunna beräkna samhällskostnaden för att människor äter sig sjuka. Detta är en oerhört komplicerad fråga som behöver nystas i tillsammans med exempelvis landsting, NGO:s, akademi o.s.v.

Var och en av dessa prototyper kopplar till tre av de så kallade ”hävstängerna” som vi i teamet har identifierat som viktiga för att skapa den systemförändring som vi vill uppnå:

  1. Tidiga matvanor
  2. Marknadsföring och exponering
  3. Ekonomiska drivkrafter för att jobba med prevention

Nu avslutas alltså den nio månader långa lärprocessen, men detta är bara början.

– Vår gemensamma ambition är att alla de lärdomar, insikter och samarbeten som har skapats under programmet nu kommer kunna växlas upp, inte bara i prototyper, utan även i en eller flera innovationsplattformar inom Vinnovas utlysning för Ett nytt recept för matsystemet, berättare Amanda

Vi hoppas att ni nu är fler därute som vill vara med på den fortsatta resan. Det är ett stort arbete som ska göras och hela matsystemet – och stödsystemet runt omkring – måste vara med för att vi ska lyckas!

Vinnovas satsning för Ett nytt recept för matsystemet är en långsiktig insats för att möta de system- och policyutmaningar som hindrar innovation och omställning på matområdet. Fem spetsområden har pekats ut med potential att radikalt förbättra matsystemet. Under lärprocessen har följande aktörer deltagit i temat Preventiv hälsa genom mat: Chalmers, Dietisternas riksförbund, Föreningen Frisk Mat, Hidden in Grains, Lunds universitet, Sveriges Stadsmissioner, Tomelilla kommun, Örebro universitet och Kostfonden.

Vill du veta mer? Kontakta amanda.allvin@livsmedelsakademin.se


Publicerat

i

av

Etiketter: