Beskuren bild av livsmedelsstrategin. två kvinnor bakom grönt vete.

Våga fokusera för en kraftfull livsmedelsstrategi

Regeringen har inlett ett arbete för att uppdatera Sveriges livsmedelsstrategi. Här är Livsmeselsakademins inspel till strategin.

Det är inte läge att ta svensk livsmedelsproduktion för given. Vi behöver en blomstrande, hållbar mat- och dryckesproduktion som attraherar de smartaste hjärnorna, flinkaste händerna och de mest innovativa idéerna. Vi behöver satsa mer på ökad produktion av svenska proteingrödor – härodlat och mättande är helt enkelt svårslaget. Svenska livsmedelsföretag måste få möjlighet att etablera sig och stanna kvar, och förädlingen måste ske i Sverige. Dessutom behövs ett mångfacetterat innovationssystem som är kraftfullt nog att suga upp idéerna och förverkliga fler svenska innovationer, så de kommer oss till del och kan exporteras till resten av världen.

Idag kommer 26 procent av växthusgaserna från matsystemet. En tredjedel av maten som produceras slängs. Johan Rockströms uttalande ”Knäcker vi matfrågan knäcker vi klimatfrågan” är precis den motivation vi behöver ha i åtanke när vi formar framtidens matsystem.

I maten vi alla äter vilar en enorm förändringskraft för hållbar och lönsam utveckling. Men staten behöver satsa mer för att matsystemet ska utvecklas i rätt riktning och för att livsmedelsförsörjningen ska säkras samtidigt som vi når miljömålen.

Här är Livsmedelsakademins inspel till livsmedelsstrategin 2.0.

1. Det är smart att jobba med mat – säkra kompetenstillgången. Kompetensförsörjningen har varit ett problem för livsmedelsföretagen under lång tid. Inte bara inom primärproduktionen utan också inom förädlingen, där kompetensbristen hindrar företag från att utvecklas och att klara omställningen. Det behövs en handlingsplan för kompetensförsörjning inom livsmedelsnäringen.

2. Multitasking är ute – våga vara selektiv. Kraftsamla kring några fokusområden och våga välja. Hållbarhet och hälsa är helt centralt för framtiden.

3. Öka finansieringen till innovation. Vi kan inte bli omsprungna av allt och alla. Branschen behöver uthållighet och motståndskraft. Inte minst kan det leda till ökad svensk livsmedelsexport. Det behövs mer pengar till hållbarhet och hälsa, men också högre grad av finansiering så att fler kan driva på för en positiv utveckling.

Vi på Livsmedelsakademin finns alltid här som bollplank, idéspruta och kunskapsbank – vi finns i matsystemet, i mellanrummen, i framkant och i historiken. Använd gärna oss!


Publicerat

i

av

Etiketter: