Omvärldsspaning med framtidens ledare

För att bli framgångsrik inom livsmedelsnäringen behöver man vara i framkant och ha förståelse för vad som kan komma runt hörnet. Därför är omvärldsspaning en viktig del i vårt utvecklingsprogram Framtidens ledare. I årets upplaga spanade vi i matstaden Malmö. Om man vet vad man ska titta efter och har bra verktyg, kan 2 ½ timmar räcka en bra bit för att få värdefulla spaningar som kan omvandlas till tydliga affärsmöjligheter för företagen.

Med gedigen nyfikenhet och kontinuerlig analys kan man komma ganska långt i att förstå sin samtid och framtid och kunna dra nytta av de förändringar som kommer. Och därför är kontinuerlig omvärldsspaning så viktig.

Här är några råd:

  • Samla löpande, ALLTID.
  • Ha en arbetsmodell för spaningarna och gå igenom dem löpande. Vad och var observerades, vilka möjligheter ger observationerna?
  • Ibland behöver man spana på spaningen för att verifiera det man sett.
  • Spana på rätt saker, spaningarna ska stötta företagets strategi.

Två gäster var också inbjudna för dagen. Martin Thörnkvist, en av hjärnorna bakom The Conference berättade om hur de tänker kring omvärlsspaning som en pågående process, och Cindhy Cronjezon inspirerade med kreativa tankar utifrån hur hjärnan fungerar i olika miljöer.

Omvärldsspaning med Livsmedelsakademin är en del i vårt utvecklingsprogram Framtidens ledare som är utvecklat och drivs av Minna WesterlundGeneract. Det är öppet för Livsmedelsakademins partnerföretag att delta.


Publicerat

i

av

Etiketter: