Strålande samarbete kring Solbruk

1 mars hölls en sista workshop inom Solbruk, och igår skickades en projektansökan in till ERUF. Det förberedande arbetet har gått fort och på fem korta veckor har vi tillsammans tagit fram en konkret plan, i gott samarbete med Region Skåne och en lång rad engagerade projektdeltagare.

Vi på Livsmedelsakademin är så glada för att vi fått vara med på den här första etappen av resan mot en framtid där en kombination av solel och jordbruk förhoppningsvis kommer vara ett solklart alternativ. Vi fick göra något som vi brinner för; föra samman aktörer med olika kompetenser som tillsammans kan bidra till att lösa komplexa problem och skapa nya möjligheter. Vi är så imponerade av all den kunskap vi har fått ta del av och är övertygade om att det här projektet har en ljus framtid när så många olika vinklar och tankar diskuterats. 

Det framtida forskningsprojektet kommer bland annat undersöka

  • hur man hållbart kan nyttja markens resurser
  • hur en solenergianläggning påverkar mikroklimatet
  • vilka olika typer av solpaneler som är bäst att kombinera med jordbruk
  • hur både energiutvinning och skörd kan maximeras genom att skapa simuleringsmodeller
  • hur ekonomiska modeller som gynnar hela kedjan kan se ut
  • nagelfara regelverk och stödsystem
  • hålla studiebesök på platsen

Självklart ska projektet även säkerställa att det går att skala upp solbruk på ett hållbart sätt i Skåne, utan att utarma livsmedelsproduktionen.

Vi tackar för att vi fick vara en katalysator för uppstarten och kommer följa projektet med stort intresse framöver.


Publicerat

i

av

Etiketter: