Magdalena Andersson tillsammans med fyra herrar och två kvinnor

Svenska livsmedelsföretag tvingas bli elproducenter för att överleva

Sverige behöver öka sin livsmedelsförsörjning, och en säker elförsörjning är en förutsättning för att livsmedelsföretag ska kunna växa och våga investera. Detta var ett viktigt budskap som Livsmedelsakademin gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson när hon tillsammans med Livsmedelsakademin i går besökte Vidinge Grönt för att prata elpris och elförsörjning med skånska livsmedelsföretag.

– Om vi inte lyckas skapa fler lönsamma företag i Sverige som producerar livsmedel i fredstid, så kan vi inte heller förvänta oss att sådana företag uppstår ur tomma intet om det skulle bli kris eller krig. Ett nedlagt lantbruk förblir nedlagt, säger tf vd Ingrid Landgren på Livsmedelsakademin.

Per Stenström, styrelsemedlem och huvudägare i Bertegruppen var en av de företagare som mötte Magdalena Andersson. Per berättade att deras elräkning har mångdubblats under det senaste året. Nu ser de sig tvingade att investera i ny vattenkraft, något som blir en dyr affär.

– Vår kostnad för att tvingas bygga elinfrastruktur in till vårt nya glassmejeri är ca 4,8 miljoner, vi tycker inte det är rimligt att enskilda företag ska stå för infrastrukturskostnader bara för att kraftnätsbolagen inte har sett till så att även landsbygdens företag kan expandera där de är! Det blir omöjligt med tesen att ”Hela Sverige ska leva”, säger Per Stenström.

Vidinge Grönt odlar och packar 65 miljoner salladspåsar varje år. Men i stället för att fullfölja sina investeringsplaner i verksamheten måste företaget nu investera i egna energikällor.

– Att producera el är inte vår affärsverksamhet eller det vi är bäst på, men i stället för att våga fullfölja våra investeringsplaner måste vi nu investera i elproduktion. Vi får lägga enorm kraft på att försöka hantera all den problematik med alla tillstånd som krävs för att över huvud taget komma någonstans. Tillståndsprocessen måste kortas, säger Måns Nordmark, vd på Vidinge Grönt.

Det är inte bara elen som är dyr, även gas har gått upp i pris den senaste tiden. Det känner Pågen AB av, men också deras kunder och konsumenter.

– Vi har minskat våra volymer, fått justera skiftgång och höja våra priser löpande, främst på grund av energipriserna. De ökade kostnaderna slår extremt hårt mot konsumenten som numera ofta väljer utländska varor som är billigare. Hela dagligvaruhandeln har negativ tillväxt i volym främst drivet av den osäkerhet som råder kring energipriser hos hushållen som därför är återhållsamma. Vi behöver politiska beslut som håller nere elpriserna för att inte svenska livsmedelsproducenter ska missgynnas, säger Pågens vd Anders Carlsson Jerndal.

Svenska staten har bestämt att livsmedelsförsörjningen måste öka. Sedan EU-inträdet 1995 har Sveriges livsmedelsproduktion minskat kraftigt, och vi förlitar oss i stället på importen. Livsmedelskedjan är sårbar med sitt stora beroende av bland annat transporter, bränsle, energi och vatten. Detta minskar möjligheterna till en robust livsmedelsförsörjning.


Publicerat

i

av

Etiketter: