människor runt ett bord som pratar, FoU

Vatten som resurs på senaste FoU-nätverket

Livsmedelsindustrin är extremt beroende av tillgången till vatten. Undersökningar visar att industrin i genomsnitt klarar sig i ungefär tre timmar utan vatten, klart kortare tid än de flesta andra industrier. Ändå görs ganska få investeringar för att säkra vattentillgången. Svenskt vatten är helt enkelt för billigt för att vattenbesparande investeringar ska ses som lönsamma.

Samtidigt kan vatten vara en enorm outnyttjad tillgång som kan ge intäkter från det som idag betraktas som avfall – en intäkt som dessutom kan göra företaget mer cirkulärt. Det kan t ex innehålla salter, näringsämnen och värme som kan tas tillvara.

På Livsmedelsakademins senaste nätverksträff för FoU-ansvariga i livsmedelsföretagen deltog Kenneth Andersson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet. Kenneth gav en hel del att tänka på för livsmedelsföretagen. Här är tre medskick:


·       Börja mäta och kartlägg vattenförbrukningen i olika processer för att kunna utvärdera besparingsmöjligheter. Sätt ambitiösa mål!
·       Hämta inspiration från andra branscher, gärna i ditt närområde. Här kan finnas givande affärsmöjligheter.
·       Använd rätt vatten vid rätt process. Allt vatten behöver inte vara lika rent – återanvänd där det går.


Publicerat

i

av

Etiketter: