en kvinna, landshövdingen står och pratar vänd mot kameran, i vit dräkt. En mörkhårig kvinna sitter med ryggen mot kameran.

Politiker vill samarbeta för att få ner elpriset

Vid ett möte idag enades skånska riksdagspolitiker från olika partier om att göra gemensam sak för att få ner de höga elpriserna i södra Sverige. Mötet ledde till en insikt om hur hårt elpriserna i elområde 4 slår mot hela den svenska livsmedelsförsörjningen och i slutänden alla Sveriges konsumenter. Olika lösningar togs upp, och det rådde stor enighet om att något måste göras nu för att få ett demokratiskt elpris i hela Sverige.

Mötet initierades av Livsmedelsakademin och hölls hos landshövding Anneli Hulthén i Skåne. Även företrädare för livsmedelsnäringen och energiföretag deltog.

– Den skånska matproduktion har stor nationell betydelse. Jag kommer att driva på för en stabil situation med låga elpriser. Det är bra att göra gemensam sak för att öka trycket på regeringen. Vi behöver besked omgående, säger Niklas Karlsson, skånsk riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

– Detta är inte en valfråga och det är inte en skånsk angelägenhet, hela Sverige drabbas. Vi är glada att partierna är villiga att samarbeta för att hitta en lösning, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin.

– Det är en nationell angelägenhet, inte bara skånsk. Vårt hopp ligger nu hos de skånska riksdagspolitikerna och att de ska lyckas få gehör på riksnivå för en ny lösning, säger Berith Apelgren, informations- och hållbarhetschef på Pågen.

Nils Paarup-Petersen (C) höll med och föreslog att alla skånska riksdagspolitiker samlas inom kort för att komma överens om och uppåt föreslå en lösning på det akuta problemet.

Livsmedelsnäringen är en basnäring i Skåne, men också en nationell angelägenhet. Här finns hälften av all svensk livsmedelsproduktion. Siffran för södra Sverige är 90 procent, det vill säga elprisområde 4 respektive 3. Därför kommer också landshövding Anneli Hulthén fortsätta hålla kontakten i frågan med övriga län som också drabbas hårt av höga elpriser.

Situationen är allvarlig. Prisökningarna på mat är redan över 10 procent hittills i år, och detta är bara början. Ytterligare höjningar kommer synas i butikernas mathyllor inom kort, och den stundande vinterns förväntade höga energipriser kommer göra matpriserna än högre först till våren. Den svenska livsmedelsförsörjningen hotas när konsumenter väljer utländska lågprisprodukter, företag flyttar ut sin produktion och jordbruk läggs ner. Likaså stryper de höga elpriserna också utvecklingsarbetet i företagen och omställningen till fossilfri el då andra substitut får ersätta el.

Nuvarande prissättning bygger på en modell där det är den dyraste elen på den sist efterfrågade kilowattimmen i ett elprisområde som sätter elpriset. De politiker som deltog var överens om att Sverige äger frågan om sitt eget elpris, inte EU. Därav måste man agera och rätta till den prismodell som idag skapar enorma skillnader inom landet. Att dagens prissättning inte fungerar har också EU insett, och den 9 september väntas deras besked om hur det ska fungera framöver.

– Det är en nationell angelägenhet, inte bara skånsk. Vårt hopp ligger nu hos de skånska riksdagspolitikerna och att de ska lyckas få gehör på riksnivå för en ny lösning, säger Berith Apelgren, informations- och hållbarhetschef på Pågen.


Publicerat

i

av

Etiketter: