Två kvinnor sitter med ryggen mot kameran och lyssnar på en kvinnlig talare.

Växtprotein – en framtidsbransch i Skåne

Marknaden för växtbaserade proteinprodukter spås en tillväxt på uppåt 20 procent per år. Men i nuläget produceras det mesta utomlands. Den 28 april beslutade Livsmedelsakademin och flera tunga regionala aktörer att tillsammans ta fram en handlingsplan för hur produktionen av proteingrödor kan öka.

Sverige har potential att växla upp odlingen av så kallade proteingrödor som ärtor, bönor och linser. Men för att det ska vara ekonomiskt lönsamt för lantbruk, industri och förädlingsföretag behöver näringen vidareutvecklas inom bland annat växtförädling, odlingsteknik och processutveckling.

För att diskutera hur värdekedjan kan samverka kring detta bjöd landshövding Anneli Hulthén in företrädare för skånska livsmedels- och lantbruksföretag till ett möte på Residenset i Malmö. Målet var att öka den skånska produktionen av livsmedel från proteingrödor. Livsmedelsakademins vd Lotta Törner vad moderator för samtalet, som arrangerades av Länsstyrelsen, Region Skåne, Livsmedelsakademin och LRF Skåne. Även företrädare för våra partnerföretag Findus, Orkla, Pågen deltog.

Lotta Törner, VD på Livsmedelsakademin, pekar på att det finns stora möjligheter för skånsk livsmedelsnäring när det gäller proteingrödor:

–Förutsättningarna finns där redan. De svenska konsumenterna efterfrågar svenskodlat växtprotein, lantbrukarna odlar det gärna och livsmedelsföretagen vill producera god, nyttig och miljövänlig mat. Marknaden för växtprotein spås växa med tjugo procent årligen. Det skulle motsvara en försäljning i handeln på 2,5 miljarder kronor år 2025, säger Lotta Törner på Livsmedelsakademin.

Ingen konkurrens med kött

–Det här handlar inte om att konkurrera ut kött och mejeriprodukter som proteinkällor, utan om att producera mer på hemmaplan. Vi behöver både vegetabiliskt och animaliskt protein för den biologiska hållbarheten i våra marker. Jag är övertygad om att svenska konsumenter är intresserade av fler svenska produkter på växtproteinmarknaden, säger Hans Ramel, ordförande i LRF Skåne.

Förädling – en flaskhals

Åsa Lindberg, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen Skåne, säger att ett hinder som behöver övervinnas är att det saknas kapacitet i förädlingsledet:

-Det här är inget som en aktör kan lösa på egen hand. Det krävs troligen en ny typ av samarbete där vi gör satsningar i flera delar av kedjan samtidigt. Samtidigt kan vi stärka Sveriges krisberedskap. Sveriges försörjningsförmåga är alltför låg idag, säger Åsa Lindberg.


Publicerat

i

av

Etiketter: