Intervjuer anger inriktning för ett cirkulärt utvecklingscentrum

I en cirkulär ekonomi går ingenting i produktionskedjan till spillo. Spill kan snarare bli en resurs för företaget självt eller för andra inom eller utom branschen och omvandlas till nya produkter. Drank från spritdestillering kan t ex bli bioplast, nya livsmedel eller rötningstillskott i biogasproduktion. Blad och stammar från broccoliplantan kan bli ett hälsosamt kosttillskott i olika livsmedel eller djurfoder.

Idag finns spill inom hela livsmedelskedjan – från jord till bord – som inte tas tillvara. Det är ett enormt resursslöseri som, om det tas om hand, både kan leda till bättre ekonomi, miljö och klimat.

Svårt och dyrt att göra affär av spill

Livsmedelsakademin, IUC Syd och Packbridge har intervjuat sju livsmedelsföretag (Absolut Vodka, Culinar, Tebrito, SPILL, Rescued Fruit, Lantmännens och Axfood) för att få en bild av de problem och möjligheter som finns för en cirkulär livsmedelsnäring. Företagen pekar ut tre övergripande problem med att arbeta cirkulärt i livsmedelsnäringen.

1.        Det är svårt att få tag på komponenter som behövs för att bygga anläggningar. De flesta måste designas och byggas från grunden, vilket medför höga kostnader och små eller obefintliga marginaler.

2.      Kunskap och information om var och när volymer av rester finns att få tag på saknas. Detta gör det svårt att möta kundernas behov, planera och driva tillverkningsprocessen.

3.      Det är svårt att beräkna avkastningen på grund av otydliga och otillräckliga data. Detta påverkar intresset från investerare.

Skåne och Sverige behöver en cirkulär livsmedelsplattform

En cirkulär utvecklingsplattform är något som Skånes livsmedelsföretag pekar ut som en viktig insats i Skånes innovationsagenda för att vi ska få en hållbar livsmedelsproduktion som kan ge tillväxt och attraktivitet till Skåne. Plattformen skulle kunna bidra till en cirkulär livsmedelsnäring genom att ta sig an följande uppgifter:

  • Beräkna nyttan ekonomiskt och miljömässigt klimatmässigt för vilkas produkter som bör prioriteras.
  • Analysera och informera om var och när olika volymer av restströmmar finns tillgängliga.
  • Etableringen av Cirkulärt Utvecklingscentrum i Skåne skulle kunna främja systeminnovation genom att koppla ihop aktörer i hela livsmedelskedjan, lägga grunder för kommunikation med regionala myndigheter och identifiera nya finansieringsmöjligheter.

Underlag till en större EU-ansökan

De identifierade möjligheter och problemområden som kom fram i intervjuerna har sammanställts i en rapport och kommer användas som utgångspunkt för en större EU-ansökan om fortsatt finansiering av ett skånskt cirkulärt utvecklingscentrum.

Förundersökningen har finansierats av Region Skåne.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: