Livsmedelsforskning på Max IV för en innovativ framtid

Årets sista The Conversation samtal var minst sagt brännande när temat var framtiden. Vad går det att göra med våra livsmedel, och hur kan vi ta fram framtidens livsmedel? Och går ekvationen miljövänliga livsmedelsförpackningar och nya växtbaserade livsmedelsprodukter att lösa på Max IV, en av världens mest avancerade forskningsanläggningar? Detta och mycket mer diskuterades under samtalet som gästades av Tommy Nylander, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet och Anders Högberg, Research & Strategic Partnership manager på Orkla Foods. Tillsammans med Livsmedelsakademins vd Lotta Törner samtalade de kring framtiden för livsmedelsnäringen och fördjupade sig i hur forskningsanläggningen Max IV kan påverka hur utvecklingen för livsmedelsnäringen banar väg. En sak var våra talare eniga om, vi väntar en spännande framtid med nya livsmedel och förpackningar som gynnar både vår miljö och hälsa.

Att det görs stora satsningar på Max IV och ESS i Lund talas det om, men det är inte helt enkelt att förstå vad som faktiskt händer bakom väggarna på två av världens mest avancerade forskningsanläggningar. Faktum är att teknikerna på Max IV kan spela stor roll för framtidens livsmedelsutveckling. Tommy Nylander berättade om hur man genom röntgen kan studera livsmedel på strukturnivå för att bredda kunskapen om hur olika livsmedel fungerar. Vad som händer när vi tillagar dem och hur olika komponenter förhåller sig till varandra. Tillsammans med den kompletterande anläggningen ESS som håller på att byggas bredvid Max IV kan det skapas unika möjligheter för att förstå mer om våra livsmedel. 

Medvetenheten kring vad vi äter idag växer sig allt större och även efterfrågan på en mer hållbar livsmedelsproduktion är stor. Det gäller inte bara livsmedel utan också de förpackningar som livsmedlen förvaras i. Anders Högberg vill se mer cirkulära förpackningar som är återvinningsbara på det sättet att dem ska kunna användas igen. Målet är att hitta en förpackning i monomaterial, ett material för en förpackning. 

Detta menade Tommy att det finns goda förutsättningar för på Max IV. De kan titta på hur livsmedel växelverkar med olika förpackningar, olika barriärer mellan förpackning och livsmedel, samt hur livsmedel påverkas av nya förpackningar. 

Vem har tillgång till Max IV?

Att ge sig in på en forskningsanläggning utan kunskap är inte helt lätt. Så hur når man ut till forskningsanläggningarna och vad kan vi göra för att även mindre företag ska hitta till Max IV? Här menade Tommy att det handlar om ett brett samarbete mellan akademi, industri och forskare. Med projektet Northen Lights on Food, initierat av Tommy Nylander tillsammans med Selma Maric, involverade de kollegor från olika lärosäten i tidigt skede, med målet att bygga upp en engagerande mötesplats för fortsatt utveckling av livsmedelsnäringen. 

“En enskild forskargrupp kan inte adressera hela livsmedelsbranschen, vi måste jobba tillsammans och också jobba tillsammans med livsmedelsföretagen.

Det handlar om ett utbyte där industri och anläggningarna kan mötas och tillsammans utveckla en starkare livsmedelsnäring. Universiteten har också en viktigt roll i att fungera som ingång mellan aktörerna. Det är en tvåvägskommunikation där industrin har kunskap om produkter och kan ställa de viktiga frågorna, och där akademin och kompetensresurserna på anläggningarna är verktyg för att forma de innovativa ideérna. 

Anders höll med om att universiteten är en viktig pjäs i spelet, men även branschorganisationerna spelar en viktig roll för att hjälpa företag att hitta in till Max IV. 

Tillsammans kommer vi längre

Livsmedelsföretagen sitter ofta på bred kompetens som att komma med nya produktideér och attrahera kunden. Men att närma sig en avancerad forskningsanläggning kan tänkas behöva andra typer av kompetens och Anders funderade på i hur stor utsträckning det är företagens ansvar. Tommy responderade med att kompetensresurser finns att tillgå på anläggningarna om företagen vet vad dem vill få ut av samarbetet.

Samtalet väckte många nya tankar och vi ser med ljus och spänning på framtiden. För att sammanfatta det så börjar forskningen närma sig innovation. Intresset för att stärka livsmedelsnäringen finns och det görs stora satsningar, men vi gör det bäst om vi gör det tillsammans och de personliga mötena är en central roll för lyckade resultat. 

Se hela samtalet för att höra mer:

Tommy Nylander, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet
Anders Högberg, Research & Strategic Partnership manager på Orkla Foods


Publicerat

i

av

Etiketter: