Viktiga lärdomar i kampen mot undernäring

Nollvisionen för undernäring hos äldre är just nu vårt största nationella projekt. Undernäring skördar liv, orsakar lidande och kostar mycket pengar för samhället. Visionen är att ingen äldre i Sverige ska behöva bli undernärd år 2030. 

I snart två år har vi nu testat lösningar i våra två innovationsmiljöer Kävlinge kommun och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm för att komma till rätta med undernäringen. Resultaten och våra lärdomar berättar vi om på Nollvisionens webb. Vårt mål är att till sommaren 2023 arbeta fram en Nollvisionsmodell som alla Sveriges kommuner ska kunna använda för att få bort undernäring. Modellen kommer vara långsiktig och holistisk, vilket innebär att vi lägger ett pussel av insatser som tillsammans kan förhindra undernäring. Och vi sätter individen i centrum. De samhällsaktörer som finns runt den äldre behöver anpassa sig efter hens behov och önskemål, inte tvärtom.

Undernäring har nu äntligen kommit högt upp på den politiska agendan, och det är vi glada för. Under det senaste året har vi haft flera möten och webinarier med beslutsfattare och riksdagspolitiker, inte minst från socialutskottet, och ser att det finns stor samstämmighet i rätten att slippa bli undernärd. Vi ska göra vad vi kan för att nollvisionen ska bli en valfråga, och har stora förhoppningar på den översyn av äldreomsorgslagen som ska vara klar sommaren 2022. 

Vårt arbete går nu in i en ny fas där vi ska testa nya lösningar. Bland annat handlar de om att ta fram lösningar för att få bort ofrivillig ensamhet, räkna på vilka ekonomiska besparingar som kan göras genom förebyggande arbete och undersöka vilka möjligheter det finns att öka tillgången på behovsanpassade livsmedel i handeln.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: